Ping Pong Board
บอร์ด: คนไทยเก่งปิงปอง
บอร์ด: การแข่งขันทั่วไทย
บอร์ด: พูดคุยทั่วไป-สินค้ามือ 2
บอร์ด: สินค้ามือสอง On FB
บอร์ด: แปลงสินทรัพย์เป็นทุน
บอร์ด: ขายสินค้าใหม่ มือ 1
บอร์ด: รีวิวอุปกรณ์
บอร์ด : รีวิวอุปกรณ์ On FB
บอร์ด: เทคนิคการเล่นปิงปอง
บอร์ด: การเมืองเรื่องปิงปอง
บอร์ด: บริจาคอุปกรณ์เหลือใช้
บอร์ด: ปรึกษาอาการบาดเจ็บ
บอร์ด: ปิงปองทุกจังหวัด
บอร์ด: ชมรมคนเล่นยางเม็ด
บอร์ด: จับแบบไม้จีน ไม้ญี่ปุ่น
บอร์ด: สนทนาภาษาปิงปอง
บอร์ด: นัดกันไปเรียน ไปเล่น
บอร์ด: Chat Online
บอร์ด: เล่นเกมส์ปิงปอง
บอร์ด: เกมส์ออนไลน์
สำหรับสมาชิก
นามปากกา
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใช้งาน
กระทู้โดนใจชาวปิงปอง
สถานที่รับสอนปิงปอง
17 นครราชสีมา
ตั้งกระทู้-เฉพาะกีฬาปิงปอง
การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ทะเลแก้วคัพ ครั้งที่ 1 ปี 2552
(Reader : 746)

ระเบียบการแข่งขันเทเบิลเทนนิส
ทะเลแก้วคัพ ครั้งที่ 1 ปี 2552
ในวันที่ 19 -20 ธันวาคม 2552

1. กำหนดการแข่งขัน
วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2552 ณ อาคารเอนกประสงค์ ส่วนทะเลแก้ว ( 2500 ที่นั่ง ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

2. กติกาการแข่งขัน
ใช้กติกา ของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ฉบับปัจจุบันและแก้ไขเพิ่มเติม

3. ประเภทการแข่งขัน
ประเภทบุคคล ( เดี่ยว )
ประเภททีม ( 2 คน )
ประเภทอายุ 40 ปีขึ้นไป
4. จำนวนนักกีฬา
- นักกีฬาคนหนึ่งจะลงแข่งได้ทั้งประเภททีม ประเภทบุคคลและประเภทอายุ 40 ปี ( ถ้าอายุถึง )
. ประเภททีมส่งนักกีฬา ได้ 2 คน
- ประเภทอายุ 40 ปี ถ้าผู้แข่งมีจำนวนน้อยกว่า 7 คน ใช้วิธีการเล่นแบบพบกันหมด ถ้ามากกว่าใช้วิธีการเล่นแบบแพ้คัดออก

4. รางวัลการแข่งขัน
ประเภทบุคคล ( เดี่ยว )
- ชนะเลิศ 1500 บาท พร้อมถ้วยอธิการบดี และเกียรติบัตร
- รองชนะเลิศ 1000 บาท เกียรติบัตรและของที่ระลึก
- อันดับ 3 500 บาท เกียรติบัตร (2 รางวัล) และของที่ระลึก


ประเภททีม ( 2 คน )
ชนะเลิศ 2000 บาท พร้อมถ้วยรองอธิการบดี และเกียรติบัตร
- รองชนะเลิศ 1000 บาท เกียรติบัตรและของที่ระลึก
- รองชนะเลิศ 500 บาท เกียรติบัตร ( 2 รางวัล)และของที่ระลึก
ประเภทอายุ 40 ปี
- ชนะเลิศ ถ้วยรางวัลรองอธิการบดี และเกียรติบัตร
- รองชนะเลิศ เกียรติบัตร และของที่ระลึก
- รองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร และของที่ระลึก

5. คุณสมบัติของผู้แข่งขัน
5.1 เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป โดยไม่จำกัดเชื้อชาติและสัญชาติ
5.2 นักกีฬาที่แข่งขัน ไม่จำกัดเพศ อายุ

6. วิธีการแข่งขัน
6.1 ในการแข่งขัน ไม่มีมือวาง ใช้วิธีการจับฉลากแบ่งสาย ในวันที่ 18 ธันวาคม 2552 โดยมีสื่อมวลชนเป็นพยาน
6.2 ประเภทบุคคล ( เดี่ยว ) ของการแข่งขัน ใช้การแข่งขันแบบแพ้คัดออก ประเภททีม( 2คน) ใช้แข่งขันแบบพบกันหมดในแต่ละสาย และคัดเอาผู้ชนะที่ 1 และ 2 ในสายเข้ารอบ
6.3 การแข่งขันประเภททีม ( 2 คน )ในรอบสองจนถึงชิงชนะเลิศ ใช้การแข่งแบบแพ้คัดออก
6.4 การแข่งขันประเภทบุคคล (เดี่ยว) และประเภท 40 ปี ใช้การแข่งขันแบบ 3 ใน 5
6.5 การแข่งขันประเภททีม (2คน) ในรอบแรกแข่งแบบพบกันหมดในสาย เอาทีมคะแนนที่ 1และ ที่ 2 ของแต่ละสายมาแข่งในรอบสอง โดยแข่งในระบบ 2 ใน 3 ส่วนในรอบสอง จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยแข่งขันตามลำดับ 5 คู่ ABC และ XYZ ดังนี้
-คู่ที่1 A แข่งกับ X
-คู่ที่2 B แข่งกับ Y
-คู่ที่3 AB แข่งกับ XY
6.6 ผลการแข่งขันประเภททีม ให้ถือเกณฑ์แพ้-ชนะ 2 ใน 3 คู่
6.7 การคิดคะแนนประเภททีม
-ทีมชนะได้ 2 คะแนน ทีมแพ้ได้ 1 คะแนน ทีมไม่มาแข่งขันหรือแข่งขันไม่เสร็จสิ้น จะได้ 0 คะแนน และการจัดอันดับให้คิดคะแนนข้อนี้เป็นอันดับแรก
-ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน 2 ทีมขึ้นไป ให้คิดคะแนนจากทีมที่คะแนนเท่ากัน โดยคิดจากคะแนนเกม คะแนนย่อยตามลำดับ
6.8 หากมีปัญหาอื่นใดที่ไม่ได้ระบุในระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการจัดการแข่งขัน และให้ถือเป็นอันยุติจะประท้วงกล่าวโทษร้องทุกข์ไม่ได้
6.9 การแข่งขันใช้ระบบ Fair Play คือ นักกีฬานับคะแนนกันเอง
6.10 ผู้เล่นจะต้องทำการแข่งขันตามที่กำหนด หากเลยเวลาแข่งขันให้ปรับเป็นแพ้
6.11 ประเภทบุคคล ให้เวลา 5 นาที นับจากเวลาเรียกลงแข่งขัน
6.12 ประเภททีม ให้เวลาไม่เกิน 10 นาที นับจากเวลาเรียกลงแข่งขัน
6.13 นักกีฬาคนใด หรือ คู่ใด ไม่มาแข่งขันตามเวลาเรียกลงแข่งขัน โดยไม่แจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าก่อนเวลาแข่งขัน 5 นาที ไม่มีสิทธ์ลงแข่งขัน


7. การรับสมัคร
7.1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2552
7.2 สถานที่รับสมัคร
- คุณพรชัย คุณานันทศิลป์ 145/158 ม.3 ถ.พิษณุโลก-แสงดาว ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 081-5969032 โทรสาร 055-282792 ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )
- การสมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครถึง นายพรชัย คุณานันทศิลป์ 145/158 ม. 3 ถ.พิษณุโลก-แสงดาว อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 พร้อมตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือธนาณัติในนาม นายพรชัย คุณานันทศิลป์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2552 จะดูตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ
- ไม่รับชำระเงินค่าสมัครหน้างาน
- โอนเงินเข้าบัญชี นายพรชัย คุณานันทศิลป์ บัญชี ธนาคารกรุงไทย หมายเลข 601-701-666-1 ประเภทออมทรัพย์ ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2552

8. ค่าสมัครเข้าแข่งขัน
ค่าสมัคร ประเภทบุคคล ( เดี่ยว ) 150 บาท
ประเภททีม ( 2 คน ) 300 บาท
ประเภท 40 ปี ขึ้นไป 100 บาท

9. การจับฉลากแบ่งสาย
9.1 ทางผู้จัดการแข่งขันจะเป็นผู้ดำเนินการจับฉลาก ณ จังหวัดเจ้าภาพ
9.2 แถลงข่าวการจัดการแข่งขัน วันที่ 18 ธันวาคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษา-ไอที ชั้น 2 และ จับสลากแบ่งสายต่อหน้าสื่อมวลชนต่าง ๆ


10. อุปกรณ์การแข่งขันของนักกีฬา
10.1 โต๊ะเทเบิลเทนนิส สติก้า สีฟ้า 25 มิล โต๊ะเทเบิลเทนนิส บัตเตอร์ฟราย สีฟ้า 25 มิล โต๊ะเทเบิลเทนนิส บัตเตอร์ฟราย สีฟ้า 20 มิล
10.2 ลูกเทเบิลเทนนิส บัตเตอร์ฟราย 3 ดาว สีส้ม 40 มิล
11. การแต่งกาย
11.1 จะต้องเป็นเสื้อแขนสั้น คอกลม หรือคอปก ก็ได้ กางเกงขาสั้น หรือ กระโปรง ถุงเท้าและรองเท้า ซึ่งสีส่วนใหญ่ของเสื้อแข่งขัน กระโปรง หรือกางเกง จะต้องมีสีที่แตกต่างกับลูกเทนนิสที่ใช้แข่งขันอย่างชัดเจน
11.2 ให้ผู้แข่งขันสอดเสื้อไว้ในกางเกงทุกครั้ง
11.3 ผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีม จะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยขณะปฏิบัติหน้าที่
11.4 ประเภททีม (2 คน) ให้ใส่ชุดเหมือนหรือไกล้เคียงกันได้
12. การประท้วง
12.1 การประท้วงเรื่องคุณสมบัติให้ประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมหลักฐานก่อนการแข่งขันในคู่นั้น และเงินค่าประท้วง 500 บาท ซึ่งจะคืนให้ในกรณีที่การประท้วงเป็นผล
12.2 การประท้วงเรื่องเทคนิค ให้ประท้วงก่อนการแข่งขันหรือแข่งขันเสร็จแล้วไม่เกิน 30 นาที หรือก่อนการแข่งขันในแมทซ์ต่อไปจะเริ่มขึ้น
12.3 คำตัดสินของฝ่ายจัดการแข่งขันให้ถือเป็นข้อยุติ
13. สถานที่ พัก
คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้จัดเตรียมที่พักสำหรับนักกีฬาทีมต่าง ๆ ที่ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารเวียงแก้ว ในอัตราห้องละ 300 บาท/ 2 คน (ห้องแอร์ โทรทัศน์ ตู้เย็น) โดยติดต่อ คุณจันทิมา เบอร์โทร 055-216390 หรือเบอร์โทร 086-6757829 หรือ โรงแรมทะเลแก้ว ในอัตรา 300-350 บาท ( 2-3 คน ) โดยติดต่อ คุณพนาวัลย์ เปรมศรี โทร 055-269005 หรือ เบอร์โทร 081-6881006
14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- นายพรชัย คุณานันทศิลป์ โทร. 081-5969032
- ดูข้อมูลการแข่งขันได้ที่ http://www.psru.ac.th/ประกาศไว้ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2552
คณะกรรมการจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส
ทะเลแก้วคัพ ครั้งที่ 1 ปี 2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


ใบสมัครการแข่งขันเทเบิลเทนนิส
ทะเลแก้วคัพ ครั้งที่ 1 ปี 2552
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
_____________________________________________________________________________

ข้าพเจ้า …………………….…………………… ผู้แทนทีม.......................................................
โทรศัพท์..........................................................

ประเภทบุคคล(เดี่ยว)

1. .................................................................
2. .................................................................
3. .................................................................
4. .................................................................
5. .................................................................
6. .................................................................
7. .................................................................
8. .................................................................
9. .................................................................
10. .................................................................
11. .................................................................
12. .................................................................
13. .................................................................
14. .................................................................
15. .................................................................

ประเภททีม ( 2 คน ) 1……………………………………………
2……………………………………………
3……………………………………………
4……………………………………………..
5…………………………………………….
6………………………………………………..
7……………………………………………….
8……………………………………………….
9……………………………………………….
10………………………………………………
ประเภทอายุ 40 ปีขึ้นไป
1...................................................................
2..................................................................
3...................................................................
4…………………………………………………
5…………………………………………………..
6………………………………………………….
7………………………………………………….
8…………………………………………………..
9…………………………………………………
10……………………………………………….

รวมค่าสมัครแข่งขันทั้งสิ้น ...................... บาท
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียดในการแข่งขันเป็นอย่างดีแล้ว และยินดีที่จะปฏิบัติตาม
ทุกประการ

( ...................................................... )
ผู้สมัคร
หมายเหตุ ประเภทบุคคล ( เดี่ยว ) 150 บาท
ประเภททีม ( 2 คน ) 300 บาท
ประเภทอายุ 40 ปีขึ้นไป 100 บาท
นามปากกาผู้เขียน... : pornchai.kunLast Answer : 30/9/2552 14:37:06
ถ้วยรางวัล
นามปากกาผู้เขียน... :pornchai.kun
Last Answer :17/11/2552 5:14:26
ถ้วยรางวัล
นามปากกาผู้เขียน... :pornchai.kun
Last Answer :17/11/2552 5:14:09
ถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 2
นามปากกาผู้เขียน... :pornchai.kun
Last Answer :17/11/2552 5:13:51
ถ้วยรองชนะเลิศ
นามปากกาผู้เขียน... :pornchai.kun
Last Answer :17/11/2552 5:13:29
ถ้วยชนะเลิศประเภทเดี่ยวทั่วไป
นามปากกาผู้เขียน... :pornchai.kun
Last Answer :17/11/2552 5:13:08

 

Log in before, please.

 

VIP SPONSOR

 

ห้ามอย่านำสินค้าหนีภาษี - สินค้าหิ้วเข้ามาเอง - สินค้าปลอม มาจำหน่ายในเวปนี้
 
© 2020 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com