Ping Pong Board
บอร์ด: คนไทยเก่งปิงปอง
บอร์ด: การแข่งขันทั่วไทย
บอร์ด: พูดคุยทั่วไป-สินค้ามือ 2
บอร์ด: สินค้ามือสอง On FB
บอร์ด: แปลงสินทรัพย์เป็นทุน
บอร์ด: ขายสินค้าใหม่ มือ 1
บอร์ด: รีวิวอุปกรณ์
บอร์ด : รีวิวอุปกรณ์ On FB
บอร์ด: เทคนิคการเล่นปิงปอง
บอร์ด: การเมืองเรื่องปิงปอง
บอร์ด: บริจาคอุปกรณ์เหลือใช้
บอร์ด: ปรึกษาอาการบาดเจ็บ
บอร์ด: ปิงปองทุกจังหวัด
บอร์ด: ชมรมคนเล่นยางเม็ด
บอร์ด: จับแบบไม้จีน ไม้ญี่ปุ่น
บอร์ด: สนทนาภาษาปิงปอง
บอร์ด: นัดกันไปเรียน ไปเล่น
บอร์ด: Chat Online
บอร์ด: เล่นเกมส์ปิงปอง
บอร์ด: เกมส์ออนไลน์
สำหรับสมาชิก
นามปากกา
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใช้งาน
กระทู้โดนใจชาวปิงปอง
สถานที่รับสอนปิงปอง
42 สระบุรี
ตั้งกระทู้-เฉพาะกีฬาปิงปอง
ขอมีบัตรประจำตัวนักกีฬา และ ขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด
(Reader : 4566)
ประกาศ ด่วน!!!
เรื่อง ขอมีบัตรประจำตัวนักกีฬา และ ขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด
เรียน นักกีฬาเทเบิลเทนนิส / ผู้เกี่ยวข้อง ทราบ
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ / กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ชนิดกีฬา "เทเบิลเทนนิส" ของนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด (สระบุรี) จึงขอให้นักกีฬาในสังกัดดำเนินการยื่นเอกสารและเตรียมเอกสารและลงนาม(คำขอมีบัตรประจำตัวนักกีฬาและใบสมัครขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด) โดยมีการเตรียมเอกสารดังนี้ :-
ตามสูติบัตร
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ
4. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ใบ (เกิดที่จังหวัดสระบุรี)
ตามสถานศึกษา
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
5. ใบรับรองจากสถานศึกษา จำนวน 1 ใบ (เรียนที่จังหวัดสระบุรี)
6. ใบระเบียนการศึกษา จำนวน 1 ใบ (เรียนที่จังหวัดสระบุรี)
ตามสถานประกอบอาชีพ
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
5. ใบรับรองจากสถานที่ทำงาน จำนวน 1 ใบ (ทำงานที่จังหวัดสระบุรี)
6. สำเนาบัตรประกันสังคม จำนวน 1 ใบ (ทำงานที่จังหวัดสระบุรี)
***ให้ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 087-6677500
รายชื่อนักกีฬาที่ต้องขึ้นทะเบียน ดังนี้
1. เด็กชาย เอกลักษณ์ กมลแสงมณี
2. เด็กชาย สานิตย์ สำราญศาสตร์
3. เด็กชาย รัฐพงศ์ แก่นมั่น
4. เด็กชาย ภาณุสรณ์ สินทร
5. เด็กชาย นพวิชญ์ จิตต์วิบูลย์
6. เด็กชาย ทักดนัย นาลา
7. เด็กชาย สุริยา พรมแสล่ง
8. เด็กหญิง ศิวพร ประไพศรี
9. เด็กหญิง มนัชยา จิตต์วิบูลย์
10. เด็กหญิง ดวงฤทัย ไพฑูรย์
11. เด็กหญิง ธนพร เหลือหลาย
12. เด็กหญิง ณัฏฐนิช ช่วยชู
13. เด็กหญิง อนันทพร กมลแสงมณี
14. นาย กรรภิภัทร สุคันธี
15. นาย เฉลิมชัย คำวัง
16. นาย ยอดพิชญ์ แดนวงศ์
17 นาย ธนาดุล รัตนยศสกุล
18. นาย อัณณพ แก่นสัก
19. นาย สิทธินันท์ หวังดังกลาง
20. เด็กชาย วรสิทธิ์ หวังดังกลาง
21. นาย ทัชกร นิลสุวรรณ์
22. นาย จักรกฤษ ปั้นคุ้ม
23. นางสาว ธนัชพร เหลือหลาย
***นักกีฬาในจังหวัดสระบุรีท่านใดที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส กรุณาดำเนินการขึ้นทะเบียนโดยด่วน!!!

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
นามปากกาผู้เขียน... : ไก่กุ๊กกุ๊กLast Answer : 9/11/2552 22:50:19
รับทราบ
นามปากกาผู้เขียน... :RJPINGPONG12
Last Answer :24/3/2553 13:30:48
ประกาศ

เรื่อง การขึ้นทะเบียนนักกีฬารอบที่ 2
เรียน นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องทราบ ด่วน!!

ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2553 จะทำการยื่นเอกสารการขึ้นทะเบียนนักกีฬารอบที่ 2 รอบตกค้างให้แล้วเสร็จก่อนการคัดตัวกีฬาแห่งชาติที่จะถึงเร็วๆ นี้ จึงขอให้นักกีฬาที่ยังเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียนไว้ไม่ครบ กรุณาดำเนินการจัดการหาให้ครบแล้วไปส่งพร้อมกันที่ศูนย์ฝึกกีฬาเพื่อการแข่งขัน อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณ วิชัย กมลแสงมณี จะอาสาขับรถนำคณะนักกีฬาไปขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ระหว่างเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป และหลังจากการยื่นเอกสารในครั้งที่ 2 แล้ว จะไม่มีการยื่นเอกสารเป็นครั้งที่ 3 ให้อีกแล้ว (ต้องทำเองแล้วครับ) แต่สามารถโทติดต่อและประสานงานและแนะนำให้ได้ครับผม

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ชมรมเทเบิลเทนนิสโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทรศัพท์ 080-661-7695
นามปากกาผู้เขียน... :ไก่กุ๊กกุ๊ก
Last Answer :19/3/2553 2:02:40
ประกาศ

เรื่อง เช็คทะเบียนนักกีฬาจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
เรียน นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องทราบ

จากเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 ได้ดำเนินการยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อขอขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทยนั้น บัดนี้บัตรนักกีฬากำลังอยู่ในระหว่างจัดทำและส่งกลับมายังศูนย์ฝึกกีฬาที่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องสามารถเช็คข้อมูลการขึ้นทะเบียนได้โดย คัดลอกลิ้งค์นี้ไปวางใน Address ได้เลยครับ
http://www3.sat.or.th/sportmanregis/sportman_preview.asp?PersonID=หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (ให้พิมพ์ใส่ลงไปเองครับเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาเอง)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
นามปากกาผู้เขียน... :ไก่กุ๊กกุ๊ก
Last Answer :21/2/2553 4:45:50
ประกาศ

เรื่อง นักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนแล้ว
เรียน ผู้เกี่ยวข้องทราบ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 ได้ดำเนินการยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อขอขึ้นทะเบียนกีฬาแห่งชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ณ ศูนย์กีฬาฯ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นบางส่วน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. เด็กชาย เอกลักษณ์ กมลแสงมณี
2. เด็กหญิง อนันทพร กมลแสงมณี
3. เด็กชาย สานิตย์ สำราญศาสตร์
4. เด็กหญิง ศิวพร ประไพศรี
5. นาย ยอดพิชญ์ แดนวงศ์ (บัตรชำรุด)
6. นาย เฉลิมชัย คำวัง (หมดอายุ)
7. นางสาว ธนัชพร เหลือหลาย (หมดอายุ)
8. เด็กหญิง ดวงฤทัย ไพฑูรย์
9. เด็กชาย รัฐพงศ์ แก่นมั่น

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
นามปากกาผู้เขียน... :ไก่กุ๊กกุ๊ก
Last Answer :5/2/2553 14:41:49
นักกีฬาสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 080-661-7695 เพื่อสิทธิ์ของท่าน ท่านต้องรักษาสิทธิ์ด้วยตัวของท่านเอง
นามปากกาผู้เขียน... :ไก่กุ๊กกุ๊ก
Last Answer :2/2/2553 1:20:40
ประกาศด่วน!!!

นักกีฬาที่จะขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กรุณาดำเนินการหลักฐานให้เรียบร้อยเพื่อผลประโยชน์ของตัวนักกีฬาเอง ทั้งนี้ยังไม่มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการทำหลักฐานของนักกีฬาโดยตรง ซึ่งจะยึดตามความพร้อมของนักกีฬาที่กระตือรือร้นก่อนเป็นหลัก หมายความว่าใครเรียบร้อยก่อนก็จะดำเนินการยื่นให้ก่อน ใครเรียบร้อยทีหลังอาจจะต้องไปยื่นเอกสารเองและติดต่อเองทั้งหมดที่ศูนย์กีฬาฯ ที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จึงขอความกรุณารีบดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานโดยด่วน!!!เพราะเรายังหาข้อสรุปเกี่ยวกับผู้ที่รับผิดชอบไม่ได้โดยตรง เพื่อผลประโยชน์ของนักกีฬาเองควรรีบดำเนินการอย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปจนดำเนินการไม่ทันเพราะนักกีฬาคนที่พร้อมแล้วอาจจะเสียสิทธิ์ได้
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
นามปากกาผู้เขียน... :ไก่กุ๊กกุ๊ก
Last Answer :2/2/2553 0:38:55
ต้องส่งฬหม่เหรอค่ะ
นามปากกาผู้เขียน... :popza
Last Answer :19/1/2553 13:07:43
รับทราบ
นามปากกาผู้เขียน... :intimate
Last Answer :14/1/2553 21:17:25
กำหนดดำเนินการแล้วเสร็จที่จะส่งหลักฐานให้กับสมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี ประมาณต้นเดือน มีนาคม 2553

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
นามปากกาผู้เขียน... :ไก่กุ๊กกุ๊ก
Last Answer :13/1/2553 0:57:32
นักกีฬาที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อน ฟรี!!! ครับ
นามปากกาผู้เขียน... :ไก่กุ๊กกุ๊ก
Last Answer :11/11/2552 15:04:27
นักกีฬาคนไหนที่มีบัตรแล้ว (ถ้าหมดอายุ) ก็จะต้องเขียนคำร้องเพื่อขอบัตรใหม่พร้อมกับเงิน 100 บาท คร๊าฟ
***บัตรมีอายุอยู่ได้ 5 ปีครับ***
นามปากกาผู้เขียน... :ไก่กุ๊กกุ๊ก
Last Answer :11/11/2552 15:03:33
นาย อัณณพ แก่นสัก ใคร ครับ ???
นามปากกาผู้เขียน... :yodpich
Last Answer :10/11/2552 22:32:45
อัพเดต

ตลอด ตลอด
นามปากกาผู้เขียน... :intimate
Last Answer :10/11/2552 21:49:53
ขึ้น ใหม่ หรอ ครับ

เคย ขึ้น แล้ว ต้อง ขึ้น ใหม่ ใช่ ไหม ครับ
นามปากกาผู้เขียน... :yodpich
Last Answer :10/11/2552 11:10:42

 

Log in before, please.

 

VIP SPONSOR

 

เวปไซด์แห่งนี้เป็นของ ร้านปิงปองอินเตอร์ - Vanshop - Specs - Istzy - Mr.Tony
กรุณารักษามารยาท อย่านำสินค้าหนีภาษี - สินค้าหิ้วเข้ามาเอง - สินค้าปลอม มาจำหน่ายในเวปนี้
 
© 2018 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com