Ping Pong Board
บอร์ด: คนไทยเก่งปิงปอง
บอร์ด: การแข่งขันทั่วไทย
บอร์ด: พูดคุยทั่วไป-สินค้ามือ 2
บอร์ด: สินค้ามือสอง On FB
บอร์ด: แปลงสินทรัพย์เป็นทุน
บอร์ด: ขายสินค้าใหม่ มือ 1
บอร์ด: รีวิวอุปกรณ์
บอร์ด : รีวิวอุปกรณ์ On FB
บอร์ด: เทคนิคการเล่นปิงปอง
บอร์ด: การเมืองเรื่องปิงปอง
บอร์ด: บริจาคอุปกรณ์เหลือใช้
บอร์ด: ปรึกษาอาการบาดเจ็บ
บอร์ด: ปิงปองทุกจังหวัด
บอร์ด: ชมรมคนเล่นยางเม็ด
บอร์ด: จับแบบไม้จีน ไม้ญี่ปุ่น
บอร์ด: สนทนาภาษาปิงปอง
บอร์ด: นัดกันไปเรียน ไปเล่น
บอร์ด: Chat Online
บอร์ด: เล่นเกมส์ปิงปอง
บอร์ด: เกมส์ออนไลน์
สำหรับสมาชิก
นามปากกา
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใช้งาน
กระทู้โดนใจชาวปิงปอง
สถานที่รับสอนปิงปอง
09 ขอนแก่น
ตั้งกระทู้-เฉพาะกีฬาปิงปอง
รายชื่อทีมและนักกีฬา kku leage 2010 กพ- เม.ย
(Reader : 2052)
1. SMD-KKU
นายปริวรรต อาจหาญ
ด.ช. ฉัตตริน อาจหาญ
ด.ช. จีระวัฒน์ เจือจันทร์
ด.ช. นัสวี อุดมพาณิชย์
ด.ญ. สมิดา พฤกษ์กันทรากร

2. Me Hey II
นายศุภเลิศ ภักดีกุล
นายธีรัตน์ ไทยวิรัตน์
นายจักรพล สงวนล้า
นายจักรพันธ์ กรรชัย


3. ปิงปองเมืองช้าง I
ด.ช.ทักษิณ ประชุมพลอย
นายณัฐพล สุพรรณ
พิชญสุทธิ์
จิตภานุ


4.KKU3
น.ส. วทัญญา เล่ห์กัน
นายพงศ์หิรัญ พยุหะ
นายพิทักษ์
นายวงศ์ธวัช
น.ส. พิชชาภา

5.KKU1
นายนำพงศ์ ตรงประสิทธิ์
นายศิลา สีคำมุง
นายธีรภัทร์ ชาติชนะ
นายวัชรา อุสส่าห์กิจ
ด.ช. บรรณวัชร อุสส่าห์กิจ

6. Me Hey1
นายมนต์ชัย เกียรติก้องชูชัย
นายชลวัฒน์ เมฆหมอก
นายอภิโชค โชคสวัสดิ์
น.ส. จินตนา โชคสวัสดิ์


7 RVT6
นายสรายุทธ เหล่าวชิระสุวรรณ
นายนรากร ทุ่งกระโทก
นายณัฐภัทร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นายอร่าม แสนวิเศษ
น.ส. พัชราพร จันทร์ฝาง

8 หนองหาร
ด.ช. รัฐยา ผิวเดช
ด.ช. สิทธิศักดิ์ กลยณีย์
ด.ช. ณรงค์ศักดิ์ แก้วอุ่นเรือน
ด.ญ. สิริพร ผิวเดช


9 ขอนแก่นปลาตู้2
นายธนพล มาคเชนศ์
ด.ช. นันทกาวุธ ศรีสารคาม
นายวรพล ราชพรมมา
นายนันทคุณ หอศิลาชัย
นายมโนชัย

10 KKU Junior 1
ปรมินทร์ สินทร
ปรวิชญ์ ภิบาลจอมมี
เฉลิมพงศ์ จันทร์ไทย
ประวรรธน์ สุขพูล
ด.ญ. นภัสวรรณ อุดมพาณิชย์

11 Temsapang
น.ส. อัยรดา แซ่เล่า
เบิร์ด
นรินทร
หทัยชนก
อฐิติยา ไชยแสง

12 Dr. น้อย
นายวิโรจน์ ทองพูลพัฒนกุล
นายณัฐพล แซ่........
นายสิทธินัน ฤทธิ์สำเร็จ
นายธีรเดช คูหธนเสถียร


13 อุดรธานี
นายสุกรรณ ชมทอง
นายสริยนต์
นายอาณัติ
นาย ...................
14 ปิงปองเมืองช้าง 2
พัฒน์
ปานศักดิ์
นุชนาฎ
จ้ำ
ลาวาล

15 ขอนแก่นปลาตู้ 1
นายจักรี เข็มทอง
นายอลงกรณ์ บุษบงส์
นายอนุพงษ์ บุตรีวงศ์
นายเกรียงฤทธิ์ ฤทธิ์นอก
นายไกรฤทธิ์ ฤทธิ์นอก

16 RVT 7
นายเฉลิมเกียรติ หมายทวี
นายอภิรักษ์ โพธิ์ซาลิม
น.ส. สุภาพร ประสาร
น.ส. จุฑาภรณ์ สวัสดิ์ปาล
นายณัฐพงศ์ พระวิเศษ

17 RVT 2
นายจิตธิชัย ทุมมา
นายอนุรักษ์ เกตุลา
นายสุเจตน์ ศิริพิพัฒกุล
นายกิตติศักดื ศิริศักดิ์เกษม
นายเตชินท์ เสนาไชยวงศ์

18 RVT 8
ด.ช. พีระพัฒน์ กินบุญ
ด.ช. กิติชิต บุตรจันทร์
ด.ช. จิราพร จินดาศิริตระกูล
ด.ญ. นภาวรรณ สีหาจ่อง
ด.ช. พิระยา บูรณเพชร

19 ขอนแก่นปลาตู้ 3
นายจักรี คงโนนกอก
ด.ช. นรินทร สีดาแก้ว
ด.ช. เศรษฐกิจ วรพันธุ์
ด.ช. ชาตรี โลหะมนตรี
ด.ช.สุรวุฒิ ศรีสวัสดิ์

20 RVT 5
นายนฤดล วงศ์พุทธะ
กชกร กันทะมา
นายวงศกร กันทะมา
นายสัญญา ม่วงมณี
นายประธาน เชื้อสาวะถี

21 RVT 3
นายธีรเดช เลิศกำจรวัฒน์
นายสุทธาธรรม โพธิ์ศรีลอย
นายทัฐชวิน พฤกษ์สุวรรณ
นายสนธยา งาเจือ
นายทศพล สาธิตสมติพงษ์

22 KKU 2
นายสาคร พาณิชย์
นายยุทธนา เสนานุช
นายวรพรต สรรประเสริญ23 RVT 4
นายโกวิท คำแสน
นายพงศยา สัยหนัก
ด.ช. วรพงศ์ คุยบุตร
ด.ช. จาตุทิศ เกิดคคำ
ปุงคอ์ จันทร์สำราญ

24 อ๊อดอ๊อด
นายวิศรุต หอมพุ่ง
ด.ช. อินทัช หอมพุ่ง
ธีรวัฒน์ สุภารี
วริศมน มีนพัฒนสันติ
ฐานวิพัฒน์ คำภักดี

25 RVT 1
Martin Schuler
นิตินันท์ พินิจชัย
อนุพงษ์ จันทร์กระจ่าง
พีรวัส สุวรรณ
ด.ช. สันติธรรม ธนโชควงศ์ไพศาล

26 PingPong KKU
นายเดโชชัย ณ ศรีธะ
นายอรรคเดช มีกล้า
นายวีรศักดิ์ วรฤทธิ์สกุล คุณลุง
ธีรเดช (บอล)
นายนนทวิทย์ อุดมพาณิชย์


นามปากกาผู้เขียน... : gtgtLast Answer : 5/2/2553 23:59:15
แข่งอีกทีวันไหนคับ
นามปากกาผู้เขียน... :กับตัน
Last Answer :19/3/2553 2:21:28
สนุกดีครับ

ได้เล่นกับหลายๆคน
นามปากกาผู้เขียน... :หลังม่านพิรุณ
Last Answer :5/3/2553 15:16:36

 

Log in before, please.

 

VIP SPONSOR

 

ห้ามอย่านำสินค้าหนีภาษี - สินค้าหิ้วเข้ามาเอง - สินค้าปลอม มาจำหน่ายในเวปนี้
 
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com