Ping Pong Board
บอร์ด: คนไทยเก่งปิงปอง
บอร์ด: การแข่งขันทั่วไทย
บอร์ด: พูดคุยทั่วไป-สินค้ามือ 2
บอร์ด: สินค้ามือสอง On FB
บอร์ด: แปลงสินทรัพย์เป็นทุน
บอร์ด: ขายสินค้าใหม่ มือ 1
บอร์ด: รีวิวอุปกรณ์
บอร์ด : รีวิวอุปกรณ์ On FB
บอร์ด: เทคนิคการเล่นปิงปอง
บอร์ด: การเมืองเรื่องปิงปอง
บอร์ด: บริจาคอุปกรณ์เหลือใช้
บอร์ด: ปรึกษาอาการบาดเจ็บ
บอร์ด: ปิงปองทุกจังหวัด
บอร์ด: ชมรมคนเล่นยางเม็ด
บอร์ด: จับแบบไม้จีน ไม้ญี่ปุ่น
บอร์ด: สนทนาภาษาปิงปอง
บอร์ด: นัดกันไปเรียน ไปเล่น
บอร์ด: Chat Online
บอร์ด: เล่นเกมส์ปิงปอง
บอร์ด: เกมส์ออนไลน์
สำหรับสมาชิก
นามปากกา
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใช้งาน
กระทู้โดนใจชาวปิงปอง
สถานที่รับสอนปิงปอง
บอร์ดคุยเรื่องมีสาระประโยชน์
ตั้งกระทู้-เฉพาะกีฬาปิงปอง
เชิญร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสทะเลแก้วคัพครั้งที่ 2
(Reader : 2105)
เชิญร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสทะเลแก้วคัพ ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2553
นามปากกาผู้เขียน... : pornchai.kunLast Answer : 13/2/2553 22:00:58
ประเภทอายุ 40 ปี และบุคคลทั่วไป 150 บาท
นามปากกาผู้เขียน... :pornchai.kun
Last Answer :13/2/2553 23:23:34
ขอแก้ไขค่าสมัคร ครับ

8. ค่าสมัครเข้าแข่งขัน
ค่าสมัคร ประเภทอายุ 12 ปี , 15 ปี , 18 ปี และคนพิการ 100 บาท
ประเภทอายุ 40 ปี และบุคคลทั่วไป 100 บาท
นามปากกาผู้เขียน... :pornchai.kun
Last Answer :13/2/2553 22:57:41
ระเบียบการแข่งขันเทเบิลเทนนิส
ทะเลแก้วคัพ ครั้งที่ 2 ปี 2553
ในวันที่ 2-4 เม.ย 2553

1. กำหนดการแข่งขัน
วันที่ 2-4 เม.ย 2553 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ส่วนทะเลแก้ว ( 2000 ที่นั่ง ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

2. กติกาการแข่งขัน
ใช้กติกา ของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ฉบับปัจจุบันและแก้ไขเพิ่มเติม

3. ประเภทการแข่งขัน
ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ( เกิดไม่เกิน พ.ศ. 2541 )
ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี ( เกิดไม่เกิน พ.ศ. 2538 )
ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ( เกิดไม่เกิน พ.ศ. 2535 )
ประเภทบุคคลทั่วไป
ประเภทอายุ 40 ปี ขึ้นไป ( เกิดไม่เกิน พ.ศ. 2513 )
ประเภทนักกีฬาคนพิการ

4. จำนวนนักกีฬา
- นักกีฬาคนหนึ่งจะลงแข่งได้ 3 ประเภท -

5. รางวัลการแข่งขัน
ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี
- ชนะเลิศ 800 บาท พร้อมถ้วยรองอธิการบดี และเกียรติบัตร
- รองชนะเลิศ 500 บาท พร้อมถ้วยและ เกียรติบัตร
- รองชนะเลิศอันดับ 1 300 บาท พร้อมถ้วยและเกียรติบัตร-2-

ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี
- ชนะเลิศ 1,400 บาท พร้อมถ้วยอธิการบดีและเกียรติบัตร
- รองชนะเลิศ 1,000 บาท พร้อมถ้วยและเกียรติบัตร
- รองชนะเลิศอันดับ 1 600 บาท พร้อมถ้วยและเกียรติบัตร

ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี
- ชนะเลิศ 1,500 บาท พร้อมถ้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและเกียรติบัตร
- รองชนะเลิศ 1,200 บาท พร้อมถ้วยและเกียรติบัตร
- รองชนะเลิศอันดับ 1 800 บาท พร้อมถ้วยและเกียรติบัตร

ประเภทบุคคลทั่วไป
- ชนะเลิศ 3,000 บาท พร้อมถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและเกียรติบัตร
- รองชนะเลิศ 2,000 บาท พรอ้มถ้วยและเกียรติบัตร
- รองชนะเลิศอันดับ 1 1,000 บาท พร้อมถ้วยและเกียรติบัตร

ประเภทอายุ 40 ปี ขึ้นไป
- ชนะเลิศ 2,000 บาท พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและเกียรติบัตร
- Iรองชนะเลิศ 1,500 บาท พร้อมถ้วยและเกียรติบัตร
- รองชนะเลิศอันดับ 1 1,000 บาท พร้อมถ้วยและเกียรติบัตร

ประเภทนักกีฬาคนพิการ
- ชนะเลิศ 1,500 บาท พร้อมถ้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและเกียรติบัตร
- รองชนะเลิศ 1,200 บาท พร้อมถ้วยและเกียรติบัตร
- รองชนะเลิศอันดับ 1 800 บาท พร้อมถ้วยและเกียรติบัตร

5. คุณสมบัติของผู้แข่งขัน
5.1 เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป โดยไม่จำกัดเชื้อชาติและสัญชาติ
5.2 นักกีฬาที่แข่งขัน ไม่จำกัดเพศ

6. วิธีการแข่งขัน
6.1 ในการแข่งขัน มีมือวาง ใช้วิธีการจับฉลากแบ่งสาย ในวันที่ 26 มี.ค. 2553 6.2 ทุกประเภทของการแข่งขันใช้แข่งขันแบบพบกันหมดในแต่ละสาย และคัดเอาผู้ชนะที่ 1 และ 2 ในสายเข้ารอบ
6.3 การแข่งขัน ในรอบสองจนถึงชิงชนะเลิศ ใช้การแข่งแบบแพ้คัดออก
-3-

6.4 การแข่งขัน ใช้การแข่งขันแบบ 3 ใน 5
6.5 หากมีปัญหาอื่นใดที่ไม่ได้ระบุในระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการจัดการแข่งขัน และให้ถือเป็นอันยุติจะประท้วงกล่าวโทษร้องทุกข์ไม่ได้
6.6 การแข่งขันใช้ระบบ Fair Play คือ นักกีฬานับคะแนนกันเอง
6.7 ผู้เล่นจะต้องทำการแข่งขันตามที่กำหนด หากเลยเวลาแข่งขันให้ปรับเป็นแพ้
6.8 ประเภทบุคคล ให้เวลา 5 นาที นับจากเวลาเรียกลงแข่งขัน
6.9 นักกีฬาคนใด หรือ คู่ใด ไม่มาแข่งขันตามเวลาเรียกลงแข่งขัน โดยไม่แจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าก่อนเวลาแข่งขัน 5 นาที ไม่มีสิทธ์ลงแข่งขัน

7. การรับสมัคร
7.1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 23 มี.ค. 2553
7.2 สถานที่รับสมัคร
- คุณพรชัย คุณานันทศิลป์ 145/158 ม.3 ถ.พิษณุโลก-แสงดาว ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 081-5969032 โทรสาร 055-282792 ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )
- การสมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครถึง นายพรชัย คุณานันทศิลป์ 145/158 ม. 3 ถ.พิษณุโลก-แสงดาว อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 พร้อมตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือธนาณัติในนาม นายพรชัย คุณานันทศิลป์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก ภายในวันที่ 23 มี.ค. 2553 จะดูตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ
- ไม่รับชำระเงินค่าสมัครหน้างาน
- โอนเงินเข้าบัญชี นายพรชัย คุณานันทศิลป์ บัญชี ธนาคารกรุงไทย หมายเลข 601-107-666-1 ประเภทออมทรัพย์ ภายในวันที่ 23 เม.ย 2553

8. ค่าสมัครเข้าแข่งขัน
ค่าสมัคร ประเภทบุคคล ( เดี่ยว ) 150 บาท
ประเภททีม ( 2 คน ) 300 บาท
ประเภท 40 ปี ขึ้นไป 100 บาท


9. การจับฉลากแบ่งสาย
9.1 ทางผู้จัดการแข่งขันจะเป็นผู้ดำเนินการจับฉลาก ณ จังหวัดเจ้าภาพ
9.2 จับฉลากแบ่งสาย วันที่ 29 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 2


-4-
10. อุปกรณ์การแข่งขันของนักกีฬา
10.1 โต๊ะเทเบิลเทนนิส สติก้า สีฟ้า 25 มิล โต๊ะเทเบิลเทนนิส บัตเตอร์ฟราย สีฟ้า 25 มิล โต๊ะเทเบิลเทนนิส
10.2 ลูกเทเบิลเทนนิส สติก้า 3 ดาว สีขาว 40 มิล

11. การแต่งกาย
11.1 จะต้องเป็นเสื้อแขนสั้น คอกลม หรือคอปก ก็ได้ กางเกงขาสั้น หรือ กระโปรง ถุงเท้าและรองเท้า ซึ่งสีส่วนใหญ่ของเสื้อแข่งขัน กระโปรง หรือกางเกง จะต้องมีสีที่แตกต่างกับลูกเทนนิสที่ใช้แข่งขันอย่างชัดเจน
11.2 ให้ผู้แข่งขันสอดเสื้อไว้ในกางเกงทุกครั้ง
11.3 ผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีม จะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยขณะปฏิบัติหน้าที่

12. การประท้วง
12.1 การประท้วงเรื่องคุณสมบัติให้ประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมหลักฐานก่อนการแข่งขันในคู่นั้น และเงินค่าประท้วง 500 บาท ซึ่งจะคืนให้ในกรณีที่การประท้วงเป็นผล
12.2 การประท้วงเรื่องเทคนิค ให้ประท้วงก่อนการแข่งขันหรือแข่งขันเสร็จแล้วไม่เกิน 30 นาที หรือก่อนการแข่งขันในแมทซ์ต่อไปจะเริ่มขึ้น
12.3 คำตัดสินของฝ่ายจัดการแข่งขันให้ถือเป็นข้อยุติ

13. สถานที่ พัก
คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้จัดเตรียมที่พักสำหรับนักกีฬาทีมต่าง ๆ ที่ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารเวียงแก้ว ในอัตราห้องละ 300 บาท/ 2 คน (ห้องแอร์ โทรทัศน์ ตู้เย็น) โดยติดต่อ คุณจันทิมา เบอร์โทร 055-216390 หรือเบอร์โทร 086-6757829 หรือ โรงแรมทะเลแก้ว ในอัตรา 300-350 บาท ( 2-3 คน ) โดยติดต่อ คุณพนาวัลย์ เปรมศรี โทร 055-269005 หรือ เบอร์โทร 081-6881006

14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- นายพรชัย คุณานันทศิลป์ โทร. 081-5969032
- ดูข้อมูลการแข่งขันได้ที่ http://www.psru.ac.th/


ประกาศไว้ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553
คณะกรรมการจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส
ทะเลแก้วคัพ ครั้งที่ 2 ปี 2553
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ใบสมัครการแข่งขันเทเบิลเทนนิส
ทะเลแก้วคัพ ครั้งที่ 2 ปี 2553
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
ข้าพเจ้า …………………….…………………… ผู้แทนทีม.......................................................
โทรศัพท์.................................................................................................................................
ชื่อนักกีฬา 12 ปี 15 ปี 18 ปี ทั่วไป 40 ปี คนพิการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.

รวมค่าสมัครแข่งขันทั้งสิ้น ............................................ บาท
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียดในการแข่งขันเป็นอย่างดีแล้ว และยินดีที่จะปฏิบัติตาม
ทุกประการ
( ...................................................... )
ผู้สมัคร
หมายเหตุ ประเภทเยาวชนอายุ 12 ปี 15 ปี 18 ปีและนักกีฬาคนพิการ 100 บาท
ประเภทบุคคลทั่วไป และประเภทอายุ 40 ปีขึ้นไป 150 บาท
ในวันแข่งขันให้เตรียมเอกสารที่แสดงเกี่ยวกับอายุฉบับจริงติดมาด้วย
นามปากกาผู้เขียน... :pornchai.kun
Last Answer :13/2/2553 22:01:04

 

Log in before, please.

 

VIP SPONSOR

 

ห้ามอย่านำสินค้าหนีภาษี - สินค้าหิ้วเข้ามาเอง - สินค้าปลอม มาจำหน่ายในเวปนี้
 
© 2020 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com