Ping Pong Board
บอร์ด: คนไทยเก่งปิงปอง
บอร์ด: การแข่งขันทั่วไทย
บอร์ด: พูดคุยทั่วไป-สินค้ามือ 2
บอร์ด: สินค้ามือสอง On FB
บอร์ด: แปลงสินทรัพย์เป็นทุน
บอร์ด: ขายสินค้าใหม่ มือ 1
บอร์ด: รีวิวอุปกรณ์
บอร์ด : รีวิวอุปกรณ์ On FB
บอร์ด: เทคนิคการเล่นปิงปอง
บอร์ด: การเมืองเรื่องปิงปอง
บอร์ด: บริจาคอุปกรณ์เหลือใช้
บอร์ด: ปรึกษาอาการบาดเจ็บ
บอร์ด: ปิงปองทุกจังหวัด
บอร์ด: ชมรมคนเล่นยางเม็ด
บอร์ด: จับแบบไม้จีน ไม้ญี่ปุ่น
บอร์ด: สนทนาภาษาปิงปอง
บอร์ด: นัดกันไปเรียน ไปเล่น
บอร์ด: Chat Online
บอร์ด: เล่นเกมส์ปิงปอง
บอร์ด: เกมส์ออนไลน์
สำหรับสมาชิก
นามปากกา
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใช้งาน
กระทู้โดนใจชาวปิงปอง
สถานที่รับสอนปิงปอง
06 ชลบุรี
ตั้งกระทู้-เฉพาะกีฬาปิงปอง
เปิดสอนปิงปอง ที่ ศูนย์ฝึกเทเบิลเทนนิส "เมืองชลฯ ปิงปองทีม" ณ ห้างฟอรั่มพลาซ่าชลบุรี ชั้น 5 เริ่ม วันที่ 6 กันยายน 53
(Reader : 3279)
เปิดสอนปิงปอง ที่ ศูนย์ฝึกเทเบิลเทนนิส "เมืองชลฯ ปิงปองทีม" ณ ห้างฟอรั่มพลาซ่าชลบุรี ชั้น 5

ที่มาและความสำคัญ
ปัจจุบันกีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นกีฬาที่ได้รับความสนใจ จากเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมือง ของจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นอำเภอที่มีนักกีฬา
อยู่จำนวนมาก แต่นักกีฬาเหล่านี้ยังขาดสถานที่ในการฝึกซ้อมที่เหมาะสม และขาดอุปกรณ์กีฬาที่ได้มาตรฐานการแข่งขันสำหรับฝึกซ้อม อีกทั้งยังขาด ผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสอาชีพที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงในการจัดการฝึกสอนกีฬาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงทำให้เกิด ศูนย์ฝึกเทเบิลเทนนิส "เมืองชลฯ ปิงปองทีม" ขึ้น ถือได้ว่าเป็น
มิติใหม่ของการฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขันอย่างแท้จริง และเพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสอาชีพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับนักกีฬาในระดับเยาวชน
ศูนย์ฝึกเทเบิลเทนนิส "เมืองชลฯ ปิงปองทีม" มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ ในการดำเนินการฝึกสอนกีฬา
เทเบิลเทนนิสให้กับเยาวชนของจังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอำเภอเมือง ให้มีศักยภาพ ความสามารถทัดเทียมกับเยาวชนในระดับประเทศ และเฟ้นหานักกีฬาสุดยอดฝีมือเพื่อเป็นนักกีฬาในสังกัด สโมสร
"เมืองชลฯ ปิงปองทีม" เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ อาทิ ระดับโรงเรียน, ระดับจังหวัด, ระดับภาค, ระดับเขต, ระดับอาชีพ และระดับประเทศต่อไป อีกประการหนึ่งศูนย์ฝึกเทเบิลเทนนิส "เมืองชลฯ ปิงปองทีม" มีความยินดีและพร้อมต้อนรับประชาชนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นนิสิต นักศึกษา กลุ่มบุคคลผู้มีอาชีพในวัยทำงาน
ทุกช่วงอายุ ทั้งชายหญิงผู้หลงรักในกีฬาเทเบิลเทนนิส ที่มีความต้องการใช้สถานที่เป็นที่ออกกำลังกาย หรือเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิส หรือเป็นสถานที่ในการแข่งขันกีฬาเพื่อแข่งขันภายในกลุ่มเพื่อน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสให้กับเยาวชนในระดับขั้นพื้นฐาน ระดับแข่งขัน และเพื่อการออกกำลังกาย
2. เพื่อใช้เป็นสถานที่ศูนย์รวมในการฝึกซ้อมกีฬาของนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทุกเพศ ทุกวัย ของจังหวัดชลบุรี
3. เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นนักกีฬาในสังกัด สโมสร "เมืองชลฯ ปิงปองทีม" เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
4. เพื่อการคัดเลือกตัวแทนสโมสรเพื่อฝึกซ้อมกีฬาเทเบิลเทนนิสในประเทศจีนต่อไป
5. สร้างนักกีฬาเทเบิลเทนนิส เพื่อรองรับกีฬาเทเบิลเทนนิสอาชีพระดับเยาวชน (League) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
และสามารถสร้างอาชีพให้กับนักกีฬาได้อย่างยั่งยืน
6. เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนต้นสังกัด สถาบันการศึกษา และอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีให้เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับในประดับประเทศ


ผู้ฝึกสอน
ดำเนินการสอนโดย ผู้ฝึกสอนเทเบิลเทนนิสนานาชาติ ITTF LEVEL 1 (2551) และผู้ฝึกสอนเทเบิลเทนนิสระดับชาติ LEVEL 2 (2553) รับรองโดย สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย

อุปกรณ์การสอน
โต๊ะเทเบิลเทนนิส Joola ความหนา 25 มิล และเครื่องยิงลูกปิงปอง

สถานที่
ศูนย์การค้าฟอรั่มพล่าซ่าชลบุรี ชั้น 5

ติดต่อสอบถาม ครูน้ำฝน พิทักษ์โรจนกุล โทรศัพท์ 086-3514779 E-mail: namfon_pp@hotmail.com
หรือติดต่อ ขอรับเอกสารหลักสูตรการเรียนการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส ได้ที่ ศูนย์การค้าฟอรั่มพล่าซ่าชลบุรี ชั้น 5 โซนเครื่องเล่น ณ จุดจำหน่ายบัตรเครื่องเล่น

เริ่มเรียน วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2553
หมายเหตุ ทดลองเรียนฟรี วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 4-5 กันยายน 2553 เ วลา 13.00 – 15 .00 น.


นามปากกาผู้เขียน... : pockerLast Answer : 22/7/2553 7:38:20
แจ้งผู้ที่สนใจเรียนปิงปองทุกท่าน ตอนนี้ศูนย์ฝึกเทเบิลเทนนิส "เมืองชลฯ ปิงปองทีม" ย้ายมาสอนที่ ม.บูรพา บางแสนแล้ว สนใจติดต่อที่ 086-3514779
นามปากกาผู้เขียน... :pocker
Last Answer :9/6/2554 21:30:00
ปิดกิจการแล้วครับ
นามปากกาผู้เขียน... :wichai1
Last Answer :6/6/2554 23:46:36
ค่าเรียน เท่ารัยอ่า ครับ

คิดอย่างไงอ่า
นามปากกาผู้เขียน... :armoi
Last Answer :17/9/2553 17:25:38
ศูนย์ฝึกเทเบิลเทนนิส "เมืองชลฯ ปิงปองทีม" ณ ห้างฟอรั่มพลาซ่าชลบุรี ชั้น 5 เปิดให้บริการแล้วนะคะ

ใช้โต๊ะปิงปองยี่ห้อง Donic ขนาด 25 มิล

สนในสมัครเรียน และติดต่อรับ หลักสูตรการเรียนการสอนได้ที่ ครูน้ำฝน พิทักษ์โรจนกุล โทรศัพท์ 086-3514779 E-mail: namfon_pp@hotmail.com
นามปากกาผู้เขียน... :pocker
Last Answer :9/9/2553 8:29:48
พี่น้ำฝนกะทีมงานเค้าสอนดีจริงๆนะครับ

ผมไปเรียนมา จากตีแบบวัดๆ

กลายเป็นตีแบบเป็นผู้เป็นคน รู้เรื่องง

แต่ถ้าฝีมือ ผมว่ามานต้องเกี่ยวกับการขยันซ้อมนะครับบ

ลองไปสมัครเรียนดูนะครับ ดีจริงงงง
นามปากกาผู้เขียน... :Peckopong
Last Answer :19/8/2553 16:43:48
อืมมม น่าสนใจแหะ
นามปากกาผู้เขียน... :เลี้ยวซ้าย
Last Answer :12/8/2553 16:01:27
ปิงปองน่ะเราเล่นได้ถึงสูงอายุเลยก็ได้นะครับ ในประเทศไทยเรามีจัดแข่งของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย หรือ All Thailand มี ปี ละ 5-7 รายการเลยนะครับ เพราะแบบนี้แหล่ะครับ ทำให้กีฬาปิงปองไม่มีคำว่าสายนะครับ รายละเอียดก็มีนิดๆ หน่อยๆ นะครับแต่ต้องศึกษามันนิดหน่อย และหมั่นฝึกฝนด้วยนะครับจึงจะเก่ง
นามปากกาผู้เขียน... :ppsports
Last Answer :2/8/2553 20:08:13
อายุ 26 ครับ คืออยากออกกำลังครับ ผมยังเล่นไม่ค่อยเป็นเลยครับ ไม่มีความรู้ด้านปิงปองเท่าไหร่ครับ
แต่จริงๆถ้าซ้อมแล้วสามารถลงแข่งได้ก็จะเป็นประโยชน์กับผมมากเลยครับ เนื่องจากที่ทำงานมีจัดแข่งกีฬาเป็นประจำทุกปี ทำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้คับ เลยอยากมาปรึกษาดูครับ
E-mail: bats_bank@hotmail.com
พอดีได้ส่งเมลล์ไปด้วยอ่ะครับ ขอบคุณครับ
นามปากกาผู้เขียน... :bats
Last Answer :1/8/2553 17:19:29
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่า คนที่จะเรียนในวันเสาร์น่ะครับ อายุเท่าไหร่ครับ และในการฝึกซ้อมเนี่ยซ้อมหรือว่าออกกำลังล่ะครับ คือถามเนี่ยจะได้แนะนำถูกไงครับว่า จะได้ให้ Step ไหนดีไงครับ หรือไม่ก็โทรมาได้นะครับ 086-8907860 นะครับ ยินดีแนะนำครับ เมืองชลฯ ปิงปองทีม
นามปากกาผู้เขียน... :ppsports
Last Answer :1/8/2553 7:52:20
ขอโทษครับ ไม่ทราบว่าค่าเรียนประมาณเท่าไหร่ครับ
พอดีผมว่างเฉพาะวันเสาร์ พอจะมีหลักสูตรแนะนำผมบ้างไหมครับ ช่วยแนะนำผมด้วยครับ
นามปากกาผู้เขียน... :bats
Last Answer :31/7/2553 14:44:29
ต้องลองไปดูนะครับ คิดจริงทำจริง
นามปากกาผู้เขียน... :ppsports
Last Answer :23/7/2553 13:10:09
ศูนย์ฝึกเทเบิลเทนนิส "เมืองชลฯ ปิงปองทีม" ณ ห้างฟอรั่มพลาซ่าชลบุรี ชั้น 5

เปิดสอนเทเบิลเทนนิส แบ่งเป็น 3 คอร์ส
1. เทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน
2. เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน
3. เทเบิลเทนนิสเพื่อการออกำลังกาย

เปิดให้บริการเช่าโต๊ะเทเบิลเทนนิส สำหรับบุคคลทั่วไป ราคา ชั่วโมงละ 40 บาท

สมัครเรียน และติดต่อรับ หลักสูตรการเรียนการสอนได้ที่ ครูน้ำฝน พิทักษ์โรจนกุล โทรศัพท์ 086-3514779 E-mail: namfon_pp@hotmail.com
นามปากกาผู้เขียน... :pocker
Last Answer :23/7/2553 10:56:26
ไม่ทราบว่าสอนอย่างเดียว หรือเปิดให้เช่าโต๊ะเล่นด้วยหรือเปล่าครับ

ถ้าให้เช่าโต๊ะด้วย ไม่ทราบค่าเช่าอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
นามปากกาผู้เขียน... :อาตู่
Last Answer :22/7/2553 13:51:19

 

Log in before, please.

 

VIP SPONSOR

 

ห้ามอย่านำสินค้าหนีภาษี - สินค้าหิ้วเข้ามาเอง - สินค้าปลอม มาจำหน่ายในเวปนี้
 
© 2020 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com