Ping Pong Board
บอร์ด: คนไทยเก่งปิงปอง
บอร์ด: การแข่งขันทั่วไทย
บอร์ด: พูดคุยทั่วไป-สินค้ามือ 2
บอร์ด: สินค้ามือสอง On FB
บอร์ด: แปลงสินทรัพย์เป็นทุน
บอร์ด: ขายสินค้าใหม่ มือ 1
บอร์ด: รีวิวอุปกรณ์
บอร์ด : รีวิวอุปกรณ์ On FB
บอร์ด: เทคนิคการเล่นปิงปอง
บอร์ด: การเมืองเรื่องปิงปอง
บอร์ด: บริจาคอุปกรณ์เหลือใช้
บอร์ด: ปรึกษาอาการบาดเจ็บ
บอร์ด: ปิงปองทุกจังหวัด
บอร์ด: ชมรมคนเล่นยางเม็ด
บอร์ด: จับแบบไม้จีน ไม้ญี่ปุ่น
บอร์ด: สนทนาภาษาปิงปอง
บอร์ด: นัดกันไปเรียน ไปเล่น
บอร์ด: Chat Online
บอร์ด: เล่นเกมส์ปิงปอง
บอร์ด: เกมส์ออนไลน์
สำหรับสมาชิก
นามปากกา
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใช้งาน
กระทู้โดนใจชาวปิงปอง
สถานที่รับสอนปิงปอง
06 ชลบุรี
ตั้งกระทู้-เฉพาะกีฬาปิงปอง
ขอเชิญร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส LOPBURI OPEN ครั้ง 1
(Reader : 803)
ระเบียบการแข่งขันเทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิส LOPBURI OPEN ครั้ง 1
ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2553
จัดการแข่งขันโดยชมรมPing Pong Lopburi Club
____________________________________________________________________________
1. กำหนดการแข่งขัน
วันที่ 25-26 กันยายน 2553 ณ สนามกีฬากลางลพบุรี เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
2. ประเภทการแข่งขัน
2.1 ทีมชายจำกัดมือ 2.2 ทีมผสมจำกัดมือ
2.3 ทีมสองคน ไม่เกิน 30 ปี 2.4 เยาวชน 16 ปี รวม (ชายหญิง)
2.5 เยาวชน 13 ปี รวม (ชายหญิง)
3. กติกาการแข่งขัน
3.1 ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ฉบับปัจจุบัน
4. รางวัลการแข่งขัน
ทีมชายจำกัดมือ 1.4,000 2.2,000 3.1,000 x2
ทีมผสมจำกัดมือ 1.3,000 2.1,500 3.1 800 x2
ทีมสองคนไม่เกิน 30 ปี 1.2,0002.1,000 3.500 x2
เยาวชน16ปีรวมชายหญิง 1.2,000 2.1,000 3.500 x2
เยาวชน 13 ปี รวมชายหญิง1.1,500 2.800 3.500 x2
รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 25,400 บาท
หมายเหตุ : หากรุ่นใดมีนักกีฬาเข้าร่วมต่ำ กว่า 16 คน/ทีม เงินรางวัลจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม หรือ ประเภทการแข่งขันชายและหญิงมาแข่งร่วมกัน
5. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
5.1 เปิดรับสมัครบุคคลโดยทั่วไป
5.2 ประเภทเยาวชน ห้ามนักกีฬาที่มีรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ โอลิมปิกเกมส์ ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ชิงชนะเลิศแห่งโลก ลงทาการแข่งขัน
5.3 ประเภทเยาวชน นักกีฬาต้องเกิดหลังจากปี 2538 เป็นต้นไป
5.4 สมาชิกในประเภททีมจำกัดมือ กำหนดให้แต่ละทีมมีสมาชิก 3 คน และไม่จากัดเพศ
6. ค่าสมัคร
6.1 ประเภททีมจัดกัดมือ ทีมละ 350 บาท
6.2 ประเภททีม 2 คน รวมกันไม่เกิน30 ปี ทีมละ 300 บาท
6.3 ประเภทเยาวชน คนละ 120 บาท

7. การสมัครแข่งขัน
7.1 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 กันยายน 2553
7.2 สมัครได้ที่
นายสมบัติ เกตุทอง โทรศัพท์ 084-1415680
นายตภิกฤษ พวงกุหลาบ โทรศัพท์ 084-8330333
นายจิรศักดิ์ เกิดอรุณ โทรศัพท์ 089-7872490

8. หลักฐานการสมัครแข่งขัน
นักกีฬาต้องกรอกใบสมัครในแบบฟอร์มที่กำหนดและแนบหลักฐานพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
8.1 ประเภทเยาวชน สาเนาทะเบียนบ้าน หรือสาเนาสูติบัตร หรือสาเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (ส่วนประเภทประชาชนไม่ต้องมีหลักฐาน)
8.2 กรณีทางฝ่ายจัดการแข่งขันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอายุนักกีฬา สามารถขอเอกสารตัวจริงเพื่อตรวจสอบ
9. การจับสลากสายการแข่งขัน
9.1 ชมรมเทเบิลเทนนิสลพบุรี จะเป็นผู้ดำเนินการจับสลาก
9.2 วันเวลาที่จับสลาก วันที่ 20 กันยายน 2553
9.3 หากมีข้อผิดพลาดในการจัดสายการแข่งขันให้อยู่ในดุจลพินิจของฝ่ายจัดการแข่งขันถือเป็นสิ้นสุด

10. อุปกรณ์และวิธีการแข่งขัน
10.1 ลูกเทเบิลเทนนิสที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ สีขาว หรือสีส้ม ขนาด40 ม.ม.
10.2 วิธีการแข่งขันประเภทเยาวชน เป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยว ให้แข่งแบบแพ้คัดออกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ และแข่งในระบบ 3 ใน 5 Set Set ละ 11 คะแนน
10.3 การแข่งขันประเภททีม
10.3.1 ประเภททีมประกอบด้วยนักกีฬา 3 คน และไม่กำหนดเพศ
10.3.2 ระบบการแข่งขัน คือ 3 ใน 5 Set Set ละ 11 คะแนน

11. สถานที่พัก และเบอร์โทรศัพท์
11.1 ลพบุรี อินน์ ราคา 600 – 1250 บาท เบอร์โทรศัพท์ 036 – 412300 , 036 – 412609
11.2 ลพบุรี เรสซิเด้นซ์ ราคา 600 บาท เบอร์โทรศัพท์ 036 – 613410
11.3 ลพบุรี อินซิตี้ ราคา 250 บาท เบอร์โทรศัพท์ 036 – 411245 , 036 – 617980
11.4 เทพธานี ราคา 400 บาท เบอร์โทรศัพท์ 036 – 411982 , 036 – 411029
11.5 ฮอลิเดย์ ราคา 350 – 900 บาท เบอร์โทรศัพท์ 036 – 411343 , 036 – 413601
11.6 รามาด้ารีสอร์ท ราคา 200 – 700 บาท เบอร์โทรศัพท์ 036- 426800 – 2
11.7 สบายโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ราคา 250 – 350 บาท เบอร์โทรศัพท์ 036 – 645200 - 2


12. วันแข่งขัน
12.1 วันที่ 25 กันยายน 2553 แข่งขันประเภท เยาวชน 13 ปี , 16 ปี , ทีม 2 คน 30 ปี
12.2 วันที่ 26 กันยายน 2553 แข่งขันประเภท ทีมจำกัดมือ , ทีมผสมจำกัดมือ , และรอบ
รองชนะเลิศทุกประเภท

13. ติดต่อสอบถาม
12.1 นายตภิกฤษ พวงกุหลาบ โทรศัพท์ 084-8330333
12.2 นายสมบัติ เกตุทอง โทรศัพท์ 084-1415680
12.3 นายจิรศักดิ์ เกิดอรุณ โทรศัพท์ 089-7872490


ใบสมัครการแข่งขัน
LOPBURI OPEN
25-26 กันยายน 2553 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลพบุรี

ข้าพเจ้า......................................................................ผู้แทนทีม.....................................................
สถานที่ติดต่อ............................................................................... โทรศัพท์........................................
ขอสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน LOPBURI OPEN ดังนี้
ประเภท......................................................... ประเภท.........................................................
1. .................................................................. 1. ..................................................................
2. .................................................................. 2. ..................................................................
3. .................................................................. 3. ..................................................................
4. .................................................................. 4. ..................................................................
5. .................................................................. 5. ..................................................................
6. ………………………………………… 6. …………………………………………

ประเภท......................................................... ประเภท........................................................
1. .................................................................. 1. ..................................................................
2. .................................................................. 2. ..................................................................
3. .................................................................. 3. ..................................................................
4. .................................................................. 4. ..................................................................
5. .................................................................. 5. ..................................................................
6. ……………………………………………6. …………………………………………

ประเภท......................................................... ประเภท........................................................
1. .................................................................. 1. ..................................................................
2. .................................................................. 2. ..................................................................
3. .................................................................. 3. ..................................................................
4. .................................................................. 4. ..................................................................
5. .................................................................. 5. ..................................................................
6. ……………………………………………6. ………………………………………….
นามปากกาผู้เขียน... : ต๊ะTNN24Last Answer : 21/8/2553 21:15:19

 

Log in before, please.

 

VIP SPONSOR

 

ห้ามอย่านำสินค้าหนีภาษี - สินค้าหิ้วเข้ามาเอง - สินค้าปลอม มาจำหน่ายในเวปนี้
 
© 2020 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com