Ping Pong Board
บอร์ด: คนไทยเก่งปิงปอง
บอร์ด: การแข่งขันทั่วไทย
บอร์ด: พูดคุยทั่วไป-สินค้ามือ 2
บอร์ด: สินค้ามือสอง On FB
บอร์ด: แปลงสินทรัพย์เป็นทุน
บอร์ด: ขายสินค้าใหม่ มือ 1
บอร์ด: รีวิวอุปกรณ์
บอร์ด : รีวิวอุปกรณ์ On FB
บอร์ด: เทคนิคการเล่นปิงปอง
บอร์ด: การเมืองเรื่องปิงปอง
บอร์ด: บริจาคอุปกรณ์เหลือใช้
บอร์ด: ปรึกษาอาการบาดเจ็บ
บอร์ด: ปิงปองทุกจังหวัด
บอร์ด: ชมรมคนเล่นยางเม็ด
บอร์ด: จับแบบไม้จีน ไม้ญี่ปุ่น
บอร์ด: สนทนาภาษาปิงปอง
บอร์ด: นัดกันไปเรียน ไปเล่น
บอร์ด: Chat Online
บอร์ด: เล่นเกมส์ปิงปอง
บอร์ด: เกมส์ออนไลน์
สำหรับสมาชิก
นามปากกา
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใช้งาน
กระทู้โดนใจชาวปิงปอง
สถานที่รับสอนปิงปอง
15 ระยอง
ตั้งกระทู้-เฉพาะกีฬาปิงปอง
ระเบียบการแข่งขัน ฉลองขวัญ คัพ ครั้งที่ 11
(Reader : 664)
ที่ชป.ปช. 51/2553 ชมรมปิงปองแปดริ้วเพื่อเยาวชน
1290 ถนน เทพคุณากร
ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา24000
วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553

เรื่อง การจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส “ฉลองขวัญ คัพ” ครั้งที่ 11
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/หัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ฝึกสอน/ผู้ควบคุมทีม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบการแข่งขันเทเบิลเทนนิส “ฉลองขวัญ คัพ” ครั้งที่ 11
2. ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 1 ชุด
ด้วยชมรมปิงปองแปดริ้วเพื่อเยาวชน มีโครงการจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เพื่อสนองนโยบายในโครงการที่ได้เสนอไว้ต่อทางสมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา ทางชมรมแปดริ้วเพื่อเยาวชนจึงได้ให้มีการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส “ฉลองขวัญ คัพ” ครั้งที่ 11 ขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความสามารถในเชิงกีฬาเทเบิลเทนนิส และส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจกับเยาวชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจะแข่งขันในวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553 ณ เวลา 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์
ชมรมปิงปองแปดริ้วเพื่อเยาวชน จึงใคร่ขอเชิญชวนให้นักเรียน - นักศึกษาที่สังกัดอยู่ในสถานศึกษาของท่านได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ


( นาย ปิยะ จุลดิลก )
ประธานชมรมปิงปองแปดริ้วเพื่อเยาวชน
ชมรมแปดริ้วเพื่อเยาวชน
โทร. 089-747-7171
E-mail.pp-8@hotmail.com
ระเบียบการแข่งขันเทเบิลเทนนิส “ฉลองขวัญ คัพ” ครั้งที่ 11


ประเภทการแข่งขันและรางวัล รวม 14,500 บาท
1. ชายเดี่ยวประถมศึกษา/หญิงเดี่ยวประถมศึกษา (อายุไม่เกิน13) เกียรติบัตร พร้อมรางวัล
รางวัลที่ 1 1,200 บาท
รางวัลที่ 2 700 บาท
รางวัลที่ 3*2 400 บาท

2. ชายเดี่ยว (อายุไม่เกิน18) เกียรติบัตร พร้อมรางวัล
รางวัลที่ 1 1,500 บาท
รางวัลที่ 2 800 บาท
รางวัลที่ 3*2 400 บาท

3. หญิงเดี่ยวทั่วไป เกียรติบัตร พร้อมรางวัล
รางวัลที่ 1 1,200 บาท
รางวัลที่ 2 700 บาท
รางวัลที่ 3*2 400 บาท

4. ชายเดี่ยวทั่วไป เกียรติบัตร พร้อมรางวัล
รางวัลที่ 1 3,000 บาท
รางวัลที่ 2 2,000 บาท
รางวัลที่ 3*2 1,000 บาท
หลักฐานการสมัคร
ใบสมัครตามแบบที่กำหนดพร้อมคำรับรองของหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ฝึกสอน หรือผู้ควบคุมทีม
สถานที่ทำการแข่งขัน
สนามสุบิน (สนามกีฬาจังหวัด)

กำหนดการ
-กำหนดการส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานและประชุมคณะกรรมการผู้ตัดสิน/หัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ฝึกสอน หรือผู้ควบคุมทีม
-จับฉลากแบ่งสาย วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553
-กำหนดระยะเวลาการแข่งขัน วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

การจัดการแข่งขัน
ขึ้นอยู่กับจำนวนนักกีฬา และการตกลงร่วมกันระหว่างผู้ควบคุมทีมและฝ่ายจักการแข่งขัน


สถานที่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นาย นวพล กุลศิริรัตน์
ชมรมแปดริ้วเพื่อเยาวชน
โทร. 089-747-7171
E-mail.pp-8@hotmail.com
นาย ณรงค์เดช ประจันทร์เสน (ดอน)
(089) 752-9141
E-mail bigboss_dorn@hotmail.com

ใบสมัคร เข้าร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส “ฉลองขวัญ คัพ” ครั้งที่ 10


ข้าพเจ้า ( นาย , นาง, นางสาว)..................................................... ตำแหน่ง .....................
โรงเรียน ............................................. ตั้งอยู่ที่ ................................. ถนน .......................
หมู่ที่ ............. ตำบล ............................ อำเภอ .............................. จังหวัด ......................ขอส่งนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเข้าร่วมการแข่งขัน ..................... คน ....................... ประเภท

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ประเภทที่เข้าแข่งขัน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.


กำหนดการ
การแข่งขันเทเบิลเทนนิส “ฉลองขวัญคัพ” ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553
ณ สนามสุบิน (สนามกีฬาจังหวัด)อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา

...............................................................


วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553
เวลา 08.00 น. - รายงานตัว


พิธีเปิดการแข่งขัน
เวลา 09.00 น. - ประธานในพิธีมาถึงสนามแข่งขันอาคารพลศึกษา
- กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การแข่งขัน
- ประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน พร้อมให้โอวาท
- เริ่มแข่งขันฯ ตามโปรแกรมการแข่งขัน

พิธีปิดการแข่งขัน
เวลา 17.00 น. - กล่าวรายงานพิธีปิดการแข่งขัน
- พิธีมอบเกียรติบัตร และรางวัลแก่นักกีฬาที่ชนะเลิศ, รองชนะเลิศ
พร้อมให้โอวาทแก่นักกีฬา
- กล่าวปิดการแข่งขันนามปากกาผู้เขียน... : พัด 8ริ้วLast Answer : 24/8/2553 9:04:21

 

Log in before, please.

 

VIP SPONSOR

 

ห้ามอย่านำสินค้าหนีภาษี - สินค้าหิ้วเข้ามาเอง - สินค้าปลอม มาจำหน่ายในเวปนี้
 
© 2020 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com