Ping Pong Board
บอร์ด: คนไทยเก่งปิงปอง
บอร์ด: การแข่งขันทั่วไทย
บอร์ด: พูดคุยทั่วไป-สินค้ามือ 2
บอร์ด: สินค้ามือสอง On FB
บอร์ด: แปลงสินทรัพย์เป็นทุน
บอร์ด: ขายสินค้าใหม่ มือ 1
บอร์ด: รีวิวอุปกรณ์
บอร์ด : รีวิวอุปกรณ์ On FB
บอร์ด: เทคนิคการเล่นปิงปอง
บอร์ด: การเมืองเรื่องปิงปอง
บอร์ด: บริจาคอุปกรณ์เหลือใช้
บอร์ด: ปรึกษาอาการบาดเจ็บ
บอร์ด: ปิงปองทุกจังหวัด
บอร์ด: ชมรมคนเล่นยางเม็ด
บอร์ด: จับแบบไม้จีน ไม้ญี่ปุ่น
บอร์ด: สนทนาภาษาปิงปอง
บอร์ด: นัดกันไปเรียน ไปเล่น
บอร์ด: Chat Online
บอร์ด: เล่นเกมส์ปิงปอง
บอร์ด: เกมส์ออนไลน์
สำหรับสมาชิก
นามปากกา
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใช้งาน
กระทู้โดนใจชาวปิงปอง
สถานที่รับสอนปิงปอง
บอร์ดสำหรับประชาสัมพันธ์การแข่งขันปิงปองทั่วประเทศไทย
ตั้งกระทู้-เฉพาะกีฬาปิงปอง
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส Naresuan University Open ครั้งที่ 3
(Reader : 2358)
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
Naresuan University Open ครั้งที่ 3
จัดการแข่งขันโดย ชมรมเทเบิลเทนนิส และสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระหว่างวันที่ 7 – 8 มกราคม พ.ศ. 2555
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
--------------------------------------------
ประเภทการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
1. เยาวชนชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 16 ปี
2. เยาวชนหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 16 ปี
3. เยาวชนชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 21 ปี
4. เยาวชนหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 21 ปี
5. ทีมทั่วไป (2 -3 คนต่อทีม)
รางวัลการแข่งขัน
ชนะเลิศ รับถ้วยรางวัล, เกียรติบัตร และเงินรางวัล, รองชนะเลิศและอันดับที่ 3 รับ เกียรติบัตรและเงินรางวัล
ประเภท ชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับที่ 3
( 2 รางวัล)
เยาวชนชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 16 ปี 1,000 800 400 x 2
เยาวชนหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 16 ปี 1,000 800 400 x 2
เยาวชนชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 21 ปี 1,000 800 400 x 2
เยาวชนหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 21 ปี 1,000 800 400 x 2
ทีมทั่วไป (2 -3 คนต่อทีม) 1,500 1,000 500 x 2
ค่าสมัครแข่งขัน
ประเภทเยาวชน 100 บาท ประเภททีมๆละ 200 บาท
บุตรสมาชิกและสมาชิกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการมหาวิทยาลัยนเรศวร, นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, นักกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรไม่เสียค่าสมัคร
วันแข่งขัน (เริ่มการแข่งขันเวลา 08.30 – 20.00 น.)
วันเสาร์ที่ 8 ม.ค. 54 ทุกประเภทรอบแรก (แบ่งกลุ่ม)
วันอาทิตย์ที่ 9 ม.ค. 54 ทุกประเภทรอบสอง-ชิงชนะเลิศ
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม – 31 ธันวาคม 2554 โดยสมัครได้ที่
คุณแอนด์ พรรนิพา ใจดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 089-703-3796
อ.เล็ก ประสิทธิ์ เมฆอรุณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 081-707-7306
กติกาการแข่งขัน
• ใช้กติกาของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยฉบับปัจจุบัน
• ในกรณีการประท้วงเรื่องคุณสมบัติให้ประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการแข่งขันนั้นๆ และต้องวางเงินจำนวน 500 บาทในการประท้วง ซึ่งจะคืนให้ภายหลังที่คำประท้วงเป็นผลและให้ถือคำชี้ขาดของฝ่ายจัดการแข่งขันเป็นข้อยุติ
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
• ประเภทเยาวชน ใช้พ.ศ.2554 ลบด้วย พ.ศ.เกิด
• การแข่งขันทุกประเภท ห้ามนักกีฬาทีมชาติตั้งแต่ พ.ศ.2551 – ปัจจุบันลงทำการแข่งขัน
อุปกรณ์การแข่งขัน
โต๊ะเทเบิลเทนนิส DONIC สีฟ้า 25 m.m., ลูกปิงปอง Butterfly 3 ดาว สีส้ม
การจัดการแข่งขัน
• อันดับมือวางให้ฝ่ายจัดการแข่งขันดำเนินการตามความเหมาะสมโดยพิจารณาอันดับของสมาคมเทเบิลเทนนิสประจำเดือนธันวาคม 2554, สิทธิแชมป์และรองแชมป์เก่าตามลำดับ
• นักกีฬาที่สมัครในนามทีมเดียวกันจะต้องหลีกเลี่ยงไม่อยู่ในสายเดียวกันมากที่สุด
• ประเภททีมทั่วไป แข่งขันแบบ เดี่ยว, เดี่ยว และคู่ ทีมที่ชนะ 2 คู่ก่อนเป็นฝ่ายชนะ
• รอบแรกทุกประเภทการแข่งขัน ใช้การแข่งขันแบบแบ่งสายแต่ละประเภทเป็น 4, 8 หรือ 16 สายตามจำนวนผู้สมัครหรือทีมที่สมัคร แต่ละสายจะมีนักกีฬาไม่เกิน 4 คนหรือ 4 ทีม แข่งแบบพบกันหมดในสาย ใช้ระบบ 2 ใน 3 เกมส์
• รอบสองถึงรอบชิงชนะเลิศ แข่งแบบแพ้คัดออกใช้ระบบ 3 ใน 5 เกมส์
• ในวันแข่งขันให้เตรียมบัตรประชาชนตัวจริงหรือหลักฐานของทางราชการมาด้วย
• กรณีทางฝ่ายจัดการแข่งขันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอายุนักกีฬา สามารถขอเอกสารตัวจริงเพื่อตรวจสอบ
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
Naresuan University Open ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 7 – 8 มกราคม พ.ศ. 2555
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ข้าพเจ้า ชื่อ......................................................ผู้แทนทีม..................................................................
ที่อยู่.................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์มือถือ.......................................... ขอส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้
1. เยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 16 ปี
1.)……………………………………………………………………………………
2.)……………………………………………………………………………………
3.)……………………………………………………………………………………
4.)……………………………………………………………………………………
5.)……………………………………………………………………………………
2. เยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 16 ปี
1.)……………………………………………………………………………………
2.)……………………………………………………………………………………
3.)……………………………………………………………………………………
4.)……………………………………………………………………………………
5.)……………………………………………………………………………………
3. เยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 21 ปี
1.)……………………………………………………………………………………
2.)……………………………………………………………………………………
3.)……………………………………………………………………………………
4.)……………………………………………………………………………………
5.)……………………………………………………………………………………
4. เยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 21 ปี
1.)……………………………………………………………………………………
2.)……………………………………………………………………………………
3.)……………………………………………………………………………………
4.)……………………………………………………………………………………
5.)……………………………………………………………………………………
5. ทีมทั่วไป
1.)……………………………………………………………………………………
2.)……………………………………………………………………………………
3.)……………………………………………………………………………………
4.)……………………………………………………………………………………
5.)……………………………………………………………………………………

รวมเป็นเงิน...........................................................บาท (.................................................................)
หมายเหตุ ในวันแข่งขันให้เตรียมบัตรประชาชนหรือหลักฐานของทางราชการออกให้ ติดตัวมาด้วย
ส่ง E-mail สมัครได้ที่ prasit.m@gmail.com


ลงชื่อ..................................................................
(........................................................................)
ผู้สมัคร
นามปากกาผู้เขียน... : อ.เล็กLast Answer : 29/11/2554 16:14:17

 

Log in before, please.

 

VIP SPONSOR

 

ห้ามอย่านำสินค้าหนีภาษี - สินค้าหิ้วเข้ามาเอง - สินค้าปลอม มาจำหน่ายในเวปนี้
 
© 2018 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com