Ping Pong Board
บอร์ด: คนไทยเก่งปิงปอง
บอร์ด: การแข่งขันทั่วไทย
บอร์ด: พูดคุยทั่วไป-สินค้ามือ 2
บอร์ด: สินค้ามือสอง On FB
บอร์ด: แปลงสินทรัพย์เป็นทุน
บอร์ด: ขายสินค้าใหม่ มือ 1
บอร์ด: รีวิวอุปกรณ์
บอร์ด : รีวิวอุปกรณ์ On FB
บอร์ด: เทคนิคการเล่นปิงปอง
บอร์ด: การเมืองเรื่องปิงปอง
บอร์ด: บริจาคอุปกรณ์เหลือใช้
บอร์ด: ปรึกษาอาการบาดเจ็บ
บอร์ด: ปิงปองทุกจังหวัด
บอร์ด: ชมรมคนเล่นยางเม็ด
บอร์ด: จับแบบไม้จีน ไม้ญี่ปุ่น
บอร์ด: สนทนาภาษาปิงปอง
บอร์ด: นัดกันไปเรียน ไปเล่น
บอร์ด: Chat Online
บอร์ด: เล่นเกมส์ปิงปอง
บอร์ด: เกมส์ออนไลน์
สำหรับสมาชิก
นามปากกา
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใช้งาน
กระทู้โดนใจชาวปิงปอง
สถานที่รับสอนปิงปอง
บอร์ดสำหรับประชาสัมพันธ์การแข่งขันปิงปองทั่วประเทศไทย
ตั้งกระทู้-เฉพาะกีฬาปิงปอง
รายการแข่งขัน ENTANEER PING PONG OPEN แข่งขัน 12-14 เมษายน 2555 ช่วงสงกรานต์พอดี
(Reader : 2202)
<p><span style="font-size: large;">รับระเบียบการแข่งขันได้ที่นี่</span></p>
<p><span style="font-size: large;">http://www.mediafire.com/?wbfmplwjrafqj83</span></p>
นามปากกาผู้เขียน... : WebmasterLast Answer : 8/3/2555 16:24:41
<p>แนะนำให้ฝากไฟล์ไว้ที่นี่ดูครับ &nbsp; &nbsp;http://upload.one2car.com &nbsp; ใช้งานดี ง่าย &nbsp;แถมรู้ได้ด้วยว่ามีคนคลิ๊กไปแล้วกี่ครั้ง</p>
นามปากกาผู้เขียน... :Webmaster
Last Answer :10/3/2555 10:48:30
<p><strong>6.ค่าสมัครแข่งขัน</strong>&nbsp;<br />ประเภททั่วไป 200 บาท<strong>&nbsp;</strong></p>
<p>ประเภทสูงอายุและเยาวชน 150 บาท *ยกเว้นอายุไม่เกิน10ปี 100 บาท*</p>
<p><strong>7.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน&nbsp;</strong><br />7.1 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 5 เมษายน2555<br />7.2 รับสมัครทาง E-mail ส่งรายชื่อได้ที่ <span style="color: #000080;">&nbsp;&nbsp;entaneer.pp12@gmail.com</span><strong>&nbsp;</strong></p>
<p>หรือโทรศัพท์สอบถามได้ทาง<br />นายกฤษณ์ ลิขิตอนุรักษ์&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; โทร 0871903005&nbsp;<br />นายภูผา เพิ่มสุข&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; โทร 0812352747<br />นางสาวธัญลักษณ์ พึ่งธรรม&nbsp; โทร 0869147379<br /><br /></p>
<p>&nbsp;</p>
นามปากกาผู้เขียน... :entaneerpp
Last Answer :9/3/2555 13:39:17
<p><strong>5.กำหนดการแข่งขัน</strong> <br /> 5.1 สถานที่แข่งขัน <br /> ณ สนามกีฬา อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<strong>&nbsp;</strong></p>
<p>5.2 เวลาการแข่งขัน</p>
<p>ลงทะเบียน เวลา 08.30 น.<br /> เริ่มแข่งขันเวลา &nbsp;09.00 น. <br /> 5.3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน <br /> -โต๊ะเทเบิลเทนนิสที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติหรือสมาคมเทเบิลเทนนิส</p>
<p>&nbsp; แห่งประเทศไทย</p>
<p>- ลูกเทเบิลเทนนิสที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ&nbsp; ขนาด 40 ม.ม</p>
นามปากกาผู้เขียน... :entaneerpp
Last Answer :9/3/2555 13:37:54
<p><strong>3.คุณสมบัติของผู้สมัคร</strong> <br /> 3.1 นักกีฬาคนหนึ่งสามารถแข่งขันได้ไม่จำกัดจำนวนประเภท<br /> 3.2 นักกีฬาเกิดตั้งแต่ พ.ศ.2537, 2540, 2543, 2545 ตามลำดับ <strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong>4.รางวัลการแข่งขัน</strong></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="104%">
<tbody>
<tr>
<td width="36%">
<p><strong>ประเภท</strong></p>
</td>
<td width="22%">
<p><strong>ชนะเลิศ</strong></p>
</td>
<td width="19%">
<p><strong>อันดับ2</strong></p>
</td>
<td width="22%">
<p><strong>อันดับ3(2รางวัล)</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">
<p>ประเภทสูงอายุ 45 ปีขึ้นไป</p>
</td>
<td width="22%">
<p>โลห์เกียร์ติยศ</p>
</td>
<td width="19%">
<p>โลห์เกียร์ติยศ</p>
</td>
<td width="22%">
<p>โลห์เกียร์ติยศ</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">
<p>ประเภททั่วไปชาย</p>
</td>
<td width="22%">
<p>6000</p>
</td>
<td width="19%">
<p>3000</p>
</td>
<td width="22%">
<p>2000</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">
<p>ประเภททั่วไปหญิง</p>
</td>
<td width="22%">
<p>3000</p>
</td>
<td width="19%">
<p>1500</p>
</td>
<td width="22%">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">
<p>ประเภทเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี</p>
</td>
<td width="22%">
<p>4000</p>
</td>
<td width="19%">
<p>2000</p>
</td>
<td width="22%">
<p>1000</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">
<p>ประเภทเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี</p>
</td>
<td width="22%">
<p>2000</p>
</td>
<td width="19%">
<p>1000</p>
</td>
<td width="22%">
<p>500</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">
<p>ประเภทเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 15 ปี</p>
</td>
<td width="22%">
<p>2000</p>
</td>
<td width="19%">
<p>1000</p>
</td>
<td width="22%">
<p>500</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">
<p>ประเภทเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 15 ปี</p>
</td>
<td width="22%">
<p>1500</p>
</td>
<td width="19%">
<p>750</p>
</td>
<td width="22%">
<p>500</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">
<p>ประเภทเยาวชน(รวม) อายุไม่เกิน 12 ปี</p>
</td>
<td width="22%">
<p>1500</p>
</td>
<td width="19%">
<p>750</p>
</td>
<td width="22%">
<p>500</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">
<p>ประเภทเยาวชน(รวม) อายุไม่เกิน 10 ปี</p>
</td>
<td width="22%">
<p>ถ้วยรางวัลและของที่</p>
<p>ระลึกจากผู้สนับสนุน</p>
</td>
<td width="19%">
<p>ของที่ระลึก</p>
<p>จากผู้สนับสนุน</p>
</td>
<td width="22%">
<p>ของที่ระลึก</p>
<p>จากผู้สนับสนุน</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
นามปากกาผู้เขียน... :entaneerpp
Last Answer :9/3/2555 13:37:05
<p><strong>ระเบียบการแข่งขันเทเบิลเทนนิส Entaneer Pingpong Open 2012</strong><br /> วันที่ 12 เมษายน &ndash; 14 เมษายน 2555<br /> ณ สนามกีฬา อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p>
<p><strong>1.กติกาแข่งขัน</strong> <br /> การแข่งขันรายการนี้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยฉบับปัจจุบัน<br /> <strong>2.ประเภทการแข่งขัน</strong></p>
<p>&#9679;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ประเภทสูงอายุ 45 ปีขึ้นไป</p>
<p>&#9679;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ประเภททั่วไปชาย</p>
<p>&#9679;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ประเภททั่วไปหญิง</p>
<p>&#9679;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ประเภทเยาวชนชาย&nbsp; อายุไม่เกิน 18 ปี</p>
<p>&#9679;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ประเภทเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี</p>
<p>&#9679;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ประเภทเยาวชนชาย&nbsp; อายุไม่เกิน 15 ปี</p>
<p>&#9679;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ประเภทเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 15 ปี</p>
<p>&#9679;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ประเภทเยาวชน(รวม) อายุไม่เกิน 12 ปี</p>
<p>&#9679;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ประเภทเยาวชน(รวม) อายุไม่เกิน 10 ปี</p>
นามปากกาผู้เขียน... :entaneerpp
Last Answer :9/3/2555 13:36:47
<p><span style="font-size: medium;">แก้ไข link download ครับ</span></p>
<p><span style="font-size: medium; color: #000080;">1.http://www.4shared.com/office/9COgYeR6/_Entaneer_Table_Tennis_2012.html?2.http://www.mediafire.com/?wbfmplwjrafqj83</span></p>
นามปากกาผู้เขียน... :entaneerpp
Last Answer :9/3/2555 13:31:18
<p>คลิกดาวโหลดแล้วเจออะไรก็ไม่รู้ โชคดี&nbsp;รับนู่น รับเนี่ย&nbsp; ทำไงดีครับ</p>
นามปากกาผู้เขียน... :มิตรภาพ
Last Answer :9/3/2555 13:07:16

 

Log in before, please.

 

VIP SPONSOR

 

ห้ามอย่านำสินค้าหนีภาษี - สินค้าหิ้วเข้ามาเอง - สินค้าปลอม มาจำหน่ายในเวปนี้
 
© 2018 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com