Ping Pong Board
บอร์ด: คนไทยเก่งปิงปอง
บอร์ด: การแข่งขันทั่วไทย
บอร์ด: พูดคุยทั่วไป-สินค้ามือ 2
บอร์ด: สินค้ามือสอง On FB
บอร์ด: แปลงสินทรัพย์เป็นทุน
บอร์ด: ขายสินค้าใหม่ มือ 1
บอร์ด: รีวิวอุปกรณ์
บอร์ด : รีวิวอุปกรณ์ On FB
บอร์ด: เทคนิคการเล่นปิงปอง
บอร์ด: การเมืองเรื่องปิงปอง
บอร์ด: บริจาคอุปกรณ์เหลือใช้
บอร์ด: ปรึกษาอาการบาดเจ็บ
บอร์ด: ปิงปองทุกจังหวัด
บอร์ด: ชมรมคนเล่นยางเม็ด
บอร์ด: จับแบบไม้จีน ไม้ญี่ปุ่น
บอร์ด: สนทนาภาษาปิงปอง
บอร์ด: นัดกันไปเรียน ไปเล่น
บอร์ด: Chat Online
บอร์ด: เล่นเกมส์ปิงปอง
บอร์ด: เกมส์ออนไลน์
สำหรับสมาชิก
นามปากกา
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใช้งาน
กระทู้โดนใจชาวปิงปอง
สถานที่รับสอนปิงปอง
บอร์ดสำหรับประชาสัมพันธ์การแข่งขันปิงปองทั่วประเทศไทย
ตั้งกระทู้-เฉพาะกีฬาปิงปอง
รายชื่อนักกีฬาที่สมัครคัดเลือกไป Thai Hopes Camp 2012 (ข้อมูล ณ 11 มีนาคม 2555)
(Reader : 3574)

ผมนำรายชื่อจากการโหลดมาลองใส่ Rank ดูนะครับ แล้วเด็กที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 21-22 มีนาคม นี้ เป็นชาย 12 คน หญิง 12 คน จะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันที่ พัทยา รายการ Thailand Junior & Cadet Open 2012 ในรุ่น  Hopes Boys Singles สำหรับผู้ชายทั้ง 12 คน และรุ่น Hopes Girls Singles สำหรับผู้หญิงทั้ง 12 คน 


ซึ่งตอนนี้ผู้ชายมาสมัครเกินโควต้าที่จะรับ ส่วนผู้หญิงมาสมัครพอดีโควต้า อยากให้สมัครกันมากกว่านี้นะครับ


แค่มีโอกาสได้ไปร่วมคัดเลือกเข้าโครงการ ITTF World Hopes Team ให้ประสบการณ์มากมายครับ ลองถาม ศมะ บุญญวดี แชมป์ประเทศไทย2554รุ่นอายุไม่เกิน12 ปี ดูก็ได้ และผมก็เป็นคนหนึ่งที่พาลูกสาวไปในปีที่แล้ว เมื่อได้เข้าร่วมโครงการ ทำให้ได้ร่วมฝึกปิงปองกับปิงปองเอเชียและยุโรป ประสบการณ์เกินคุ้มครับ


ยังไม่ปิดรับสมัครก็มาสมัครกันเพิ่มเถอะครับ ไม่ต้องสงสัยกับการจัดสายคัดเลือก ให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายจัดเขาครับ พาลูก หลาน เด็กที่ฝึกซ้อมอยู่ อายุ 11 และ 12 ปี มาสมัครกันอีกนะครับ


ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2555 นะครับ


ชาย


ที่       ชื่อ-นามสกุล                     Rank  ปีเกิด


1        วชิรวิชญ์  อรัญธนวงศ์              1       2543


2        บารมี  อินทร์พรหม                 2       2543


3        ณัฐชนน  งามประเสริฐ             3       2543


4        วรท  โชติเลอศักดิ์                 4        2543


5        ชนกันต์  ทายะพิทักษ์              5        2543


6        ญาณพงศ์  พนากิจกุล             6        2544


7        เจตพัฒน์  เพ็ชรสันทัด             7        2544


8        กริญเดช  ศักดิ์ศรี                  10      2543


9        พุฒิพงศ์  สุรเกษมสวัสดิ์           11      2544


10      ยศภัทร  จิววิภาพันธ์               12      2543


11      สุภกร  ปานเขาย้อย                12      2544


12      ภูริต  วีรกุลเทวัญ                  14      2543


13      ศตายุ  ลิ่วกิตติวรกุล               15      2544


14      สุรัชชานนท์  หุ่นแก้ว              16      2543


15      ฌานวิทย์  โตเจริญ                17      2543


16      กันตพงศ์  ศรีแสงแก้ว              18      2543


17      วีรชิทธิ์  พนาสิทธิ์                  18      2543


18      ไอลวิล  มาทอง                   18       2543


19      วีรภัทร  พุฒิคุณเกษม             24       2544


20      ธนิทธิพล  วิเศษศรี                26       2544


21      ฤทธิดล  โสภณปาล                -        2544


22      เจตธนาธิป  จันทร์เพ็ญ             -        2543


23      ธัญญพงศ์  สถีรศิลปิน              -        2543


24      อริศ  วัฒนวรกิจกุล                 -        2543


25      ปิยภัทร  ลีลาชัยพิสิฐ               -        2543


26      ก้องยศ  สุรักขกะ                   -        2543


 


หญิง


ที่       ชื่อ-นามสกุล                     Rank  ปีเกิด


1        มนอัปสร  สฤษดิ์อภิรักษ์           1        2543   ( ITTF World Hopes Team 2011)


2        นาจา  เมฆอัมพร                  2        2543


3        ณัฐกมล  คำก้อน                  4        2543


4        ชนิสรา  ปรีชา                     5        2543


5        ณัฐพร  เพชรทอง                 6        2543


6        จีรัชญา  เกษจรัล                  7        2543


7        ปพัชญา  หัวรักกิจ                 9        2544


8        วรรษมล  หิรัญเพิ่ม                 -         2543


9        สริตา  สายเสมา                   -         2544


10      ชนิตา  พานิชเจริญ                 -         2544


11      กัญญารัตน์  มั่นคง                 -         2543


12      บุณยวีร์  ศิลปกิจวงษ์กุล           -         2543


 

นามปากกาผู้เขียน... : วรสิทธิLast Answer : 11/3/2555 19:56:00

ข้อมูลถึงวันนี้มีผู้มาสมัครเป็นชาย 31 คน หญิง 14 คน


ชาย


No.      ชื่อ นามสกุล            Rank     ปีเกิด


 1   วชิรวิชญ์ อรัญธนวงศ์          1        2543


 2   บารมี อินทร์พรหม             2        2543


 3    ณัฐชนน งามประเสริฐ         3        2543


 4    วรท โชติเลอศักดิ์             4        2543  


 5    ชนกันต์ ทายะพิทักษ์          5        2543  


 6    ญาณพงศ์ พนากิจกุล         6        2544 


 7    เจตพัฒน์ เพ็ชรสันทัด         7        2543


 8    กริญเดช ศักดิ์ศรี              10        2543


 9    พุฒิพงศ์ สุรเกษมสวัสดิ์       11        2544


10    สุภกร ปานเขาย้อย           12        2544


11    ยศภัทร จิววิภาพันธ์          12        2543


12    ภูริต วีรกุลเทวัญ              14        2543


13    ศตายุ ลิ่วกิตติวรกุล           15        2544


14 สุรีชชานนท์ หุ่นแก้ว             16        2543


15    ฌานวิทย์ โตเจริญ            17        2543


16    ไอลวิล มาทอง                18        2543


17    กันตพงศ์ ศรีแสงแก้ว          18        2543


18    วีรชิทธิ์ พนาสิทธิ์              18        2543


19    ภูมินทร์ ท้วมเรือง              18        2543 (13 มีนาคม )


20    วีรภัทร พุฒิคุณเกษม          24        2544


21    ธนิทธิพล วิเศษศรี             26        2544


22    ฤทธิดล โสภณปาล             -        2544


23    เจตธนาธิป จันทร์เพ็ญ           -        2543


24    ธัญญพงศ์ สถีรศิลปิน            -        2543


25    อริศ วัฒนวรกิจกุล              -        2543


26    ปิยภัทร ลีลาชัยพิสิฐ            -        2543


27    ก้องยศ สุรักขกะ                -        2543


28    ปรัชญา ชูถวิล                  -        2543 (13 มีนาคม )


29    เกียรติศักดิ์ หลักคำ             -        2543 (13 มีนาคม )


30    สุธีรณัส   สมหวัง               -        2544 (13 มีนาคม )


31    เอกลักษณ์ กมลแสงมณี        -        2544 (13 มีนาคม )


                     หญิง


No.      ชื่อ นามสกุล            Rank     ปีเกิด  


 1     มนอัปสร สฤษดิ์อภิรักษ์        1    2543


 2     นาจา เมฆอัมพร               2    2543


 3     ณัฐกมล คำก้อน               4    2543


 4     ชนิสรา ปรีชา                   5    2543


 5     ณัฐพร เพชรทอง               6    2543


 6     จีรัชญา เกษจรัล                7    2543


 7     ปพัชญา หัวรักกิจ               9    2544


 8     วรรษมล หิรัญเพิ่ม               -     2543


 9      สริตา สายเสมา                -     2544


10     ชนิตา พานิชเจริญ              -     2544


11     กัญญารัตน์ มั่นคง               -     2543


12     บุณยวีร์ ศิลปกิจวงษ์กุล         -     2543


13     นวนันท์ บัวศรี                   -               (13 มีนาคม )


14     สิรินภา คำเป็น                  -      2544 (13 มีนาคม )

นามปากกาผู้เขียน... :วรสิทธิ
Last Answer :14/3/2555 23:48:45

 

Log in before, please.

 

VIP SPONSOR

 

ห้ามอย่านำสินค้าหนีภาษี - สินค้าหิ้วเข้ามาเอง - สินค้าปลอม มาจำหน่ายในเวปนี้
 
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com