Ping Pong Board
บอร์ด: คนไทยเก่งปิงปอง
บอร์ด: การแข่งขันทั่วไทย
บอร์ด: พูดคุยทั่วไป-สินค้ามือ 2
บอร์ด: สินค้ามือสอง On FB
บอร์ด: แปลงสินทรัพย์เป็นทุน
บอร์ด: ขายสินค้าใหม่ มือ 1
บอร์ด: รีวิวอุปกรณ์
บอร์ด : รีวิวอุปกรณ์ On FB
บอร์ด: เทคนิคการเล่นปิงปอง
บอร์ด: การเมืองเรื่องปิงปอง
บอร์ด: บริจาคอุปกรณ์เหลือใช้
บอร์ด: ปรึกษาอาการบาดเจ็บ
บอร์ด: ปิงปองทุกจังหวัด
บอร์ด: ชมรมคนเล่นยางเม็ด
บอร์ด: จับแบบไม้จีน ไม้ญี่ปุ่น
บอร์ด: สนทนาภาษาปิงปอง
บอร์ด: นัดกันไปเรียน ไปเล่น
บอร์ด: Chat Online
บอร์ด: เล่นเกมส์ปิงปอง
บอร์ด: เกมส์ออนไลน์
สำหรับสมาชิก
นามปากกา
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใช้งาน
กระทู้โดนใจชาวปิงปอง
สถานที่รับสอนปิงปอง
บอร์ดแนะนำเทคนิควิธีทำให้คนไทยเล่นปิงปองเก่งขึ้น
ตั้งกระทู้-เฉพาะกีฬาปิงปอง
ความจริง ที่แท้จริง......
(Reader : 2153)


(๑) อย่าถือเอาว่าจริง
เพราะเหตุสักว่าฟังตาม ๆ กันมา (อนุสฺสว)
 


(๒) อย่าถือเอาว่าจริง
เพราะเหตุสักว่ากระทำตาม ๆ กันมา (ปรมฺปร)
 


(๓) อย่าถือเอาว่าจริง
เพราะเหตุสักว่าเล่าลือกันอยู่ (อิติกิร)


(๔) อย่าถือเอาว่าจริง
เพราะเหตุสักว่ามีที่อ้างในปิฎก (ปิฎกสมฺปทาย)


(๕) อย่าถือเอาว่าจริง
เพราะเหตุสักว่าการใช้เหตุผลทางตรรกคาดคะเน (ตกฺกเหตุ)


(๖) อย่าถือเอาว่าจริง
เพราะเหตุสักว่าการใช้เหตุผลทางนัยะสันนิฏฐาน (นยเหตุ)


(๗) อย่าถือเอาว่าจริง
เพราะเหตุสักว่าการตรึกตามอาการ (อาการปริวิตกฺก)


(๘) อย่าถือเอาว่าจริง
เพราะเหตุสักว่าทนต่อการเพ่งแห่งทิฏฐิ (ทิฏฺฐินิชฺฌานกฺขนฺติ)


(๙) อย่าถือเอาว่าจริง
เพราะเหตุสักว่าฟังดูน่าเชื่อ (ภพฺพรูปตา)


(๑๐) อย่าถือเอาว่าจริง
เพราะเหตุสักว่าสมณะผู้พูดเป็นครูของตน (สมโณ โน ครุ)


 

นามปากกาผู้เขียน... : WebmasterLast Answer : 25/7/2555 11:20:54

ฉะนั้นจงลงมือทำ แล้วจะรู้ว่า "อะไรจริง อะไรไม่จริง" ได้ด้วยตนเอง  

นามปากกาผู้เขียน... :Webmaster
Last Answer :17/8/2555 17:32:32

ในจริงมีเท็จ ในเท็จมีจริง


จงหาโอกาส..ให้ถูกที่ ถูกเวลา..สาธุ เว็ปมาสเตอร์


ไม่ลองจะ...รู้หรือ ? จงกล้าที่จะเดิน ความสุข คือ การเดินทาง.....Cool

นามปากกาผู้เขียน... :รักลูกปิงปอง
Last Answer :28/7/2555 14:44:12

 

Log in before, please.

 

VIP SPONSOR