Ping Pong Board
บอร์ด: คนไทยเก่งปิงปอง
บอร์ด: การแข่งขันทั่วไทย
บอร์ด: พูดคุยทั่วไป-สินค้ามือ 2
บอร์ด: สินค้ามือสอง On FB
บอร์ด: แปลงสินทรัพย์เป็นทุน
บอร์ด: ขายสินค้าใหม่ มือ 1
บอร์ด: รีวิวอุปกรณ์
บอร์ด : รีวิวอุปกรณ์ On FB
บอร์ด: เทคนิคการเล่นปิงปอง
บอร์ด: การเมืองเรื่องปิงปอง
บอร์ด: บริจาคอุปกรณ์เหลือใช้
บอร์ด: ปรึกษาอาการบาดเจ็บ
บอร์ด: ปิงปองทุกจังหวัด
บอร์ด: ชมรมคนเล่นยางเม็ด
บอร์ด: จับแบบไม้จีน ไม้ญี่ปุ่น
บอร์ด: สนทนาภาษาปิงปอง
บอร์ด: นัดกันไปเรียน ไปเล่น
บอร์ด: Chat Online
บอร์ด: เล่นเกมส์ปิงปอง
บอร์ด: เกมส์ออนไลน์
สำหรับสมาชิก
นามปากกา
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใช้งาน
กระทู้โดนใจชาวปิงปอง
สถานที่รับสอนปิงปอง
บอร์ดสำหรับประชาสัมพันธ์การแข่งขันปิงปองทั่วประเทศไทย
ตั้งกระทู้-เฉพาะกีฬาปิงปอง
ระเบียบการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ปตท เฉลิมฉลอง 78 ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2555 ณ.ยิม 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
(Reader : 3476)

ชุมนุมเทเบิลเทนนิสมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระเบียบการแข่งขัน
เทเบิลเทนนิส ปตท เฉลิมฉลอง 78 ปี


แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ระหว่างวันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2555


1.กติกาการแข่งขัน
        ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

2.ประเภทการแข่งขัน
               2.1 ประเภททีมทั่วไป จำกัดมือ


                 2.2 ประเภททีมเยาวชนชายอายุไม่เกิน 18 ปี
                2.3 ประเภททีมเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 18 ปี
                2.4 ประเภทบุคคลเยาวชนชายอายุไม่เกิน 15 ปี
                2.5 ประเภทบุคคลเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี


                2.6 ประเภทบุคคลเยาวชนชายอายุไม่เกิน 12 ปี
                2.7 ประเภทบุคคลเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 12 ปี


3.คุณสมบัติของทีมและบุคคลที่เข้าร่วมแข่งขัน
          3.1 ไม่จำกัดสัญชาติของนักกีฬา

           3.2 ใน 1 ทีมนักกีฬาไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 4 คน


ทั้งนี้ ประเภททีมทั่วไป จำกัดมือ ห้ามนักกีฬาชายที่มี Rank 1-20 และนักกีฬาหญิงที่มี Rank 1-10 เข้าร่วมแข่งขัน ส่วนประเภททีมเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปีอนุญาตให้นักกีฬาเยาวชน Rank 1-8 ลงทำการแข่งขันได้ทีมละ 1 คนเท่านั้น ประเภททีมเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 18 ปีอนุญาตให้นักกีฬาเยาวชน Rank 1-5 ลงทำการแข่งขันได้ทีมละ 1 คนเท่านั้น
          3.3 ประเภททีมเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี  , และประเภท


บุคคล อายุไม่เกิน 15 ปี,  12 ปี  นักกีฬาต้องเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2537, 2540, 2543  ตามลำดับ


      3.4 นักกีฬาแต่ละคน ลงทำการแข่งขันได้ 2 ประเภทเท่านั้น

นามปากกาผู้เขียน... : ลูกแม่โดม37Last Answer : 5/9/2555 14:30:02

รายการนี้ รายการใหญ่


รบกวนช่วยส่งระเบียบการเป็น word มาทางอีเมล์ให้หน่อยครับ  pingponginter@hotmail.com


เดี๋ยวจะทำให้เด่นๆ และ เป็นทางการมากกว่านี้ครับ


 


จาก พี่ปกรณ์

นามปากกาผู้เขียน... :Webmaster
Last Answer :7/9/2555 10:22:19

7.อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน


   โต๊ะเทเบิลเทนนิสสีฟ้า, เน็ทเทเบิลเทนนิสสีฟ้า, ลูกเทเบิลเทนนิสสีขาว


8.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
            8.1 การรับสมัคร
            -เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
           - ปิดรับสมัครวันอังคารที่ 25 กันยายน  2555
     8.2 สถานที่รับสมัคร
             1. ร้อยโทธีรวิช ขุมบางลี่ โทร.081-833-9165


                FAX : .02-911-0805


             2. นายเปรม ภิญโญไพศาล  089-105-7377


 


     8.3 ค่าสมัครแข่งขัน 


     ค่าสมัครแข่งขันชำระในวันสมัครแข่งขัน
     -ประเภททีมทั่วไป จำกัดมือ, ประเภททีมเยาวชนชาย – หญิงอายุ   ไม่เกิน 18 ปี  ทีมละ 500 บาท
    - ประเภทบุคคลเยาวชนชาย – หญิงอายุไม่เกิน  15 ปี, 12 ปี  


คนละ 150 บาท


     8.4 ใบสมัครแข่งขัน
              ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด หรือจัดพิมพ์แยกประเภทให้เรียบร้อยก่อนส่งใบรับสมัครเข้าแข่งขัน


8.5 หลักฐานการสมัคร


       1. บัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง


       2. สำเนาสูติบัตร


    

นามปากกาผู้เขียน... :ลูกแม่โดม37
Last Answer :5/9/2555 14:53:11

9.กำหนดวันจับฉลากแบ่งสาย
         9.1 ตรวจสอบโปรแกรมการแข่งขันได้ วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555
         9.2 ภายหลังจับฉลากแล้วไม่สามารถเพิ่มชื่อหรือเปลี่ยนชื่อนักกีฬาได้อีก ในกรณีผู้สมัครถูกตัดสิทธิ์หรือไม่มาทำการแข่งขัน


สงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครให้


10. วิธีการจัดการแข่งขัน
      10.1 รอบคัดเลือกและรอบแรกแข่งขันแบบสายวนพบกันหมด  รอบสองแข่งขันแบบแพ้คัดออกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ
      10.2 ก่อนการแข่งขัน 15 นาทีให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนรายงานตัวที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน เพื่อดำเนินการจับฉลาก    ส่งรายชื่อนักกีฬา ให้เวลา 5 นาทีนับจากเวลาเรียกจับฉลาก หากเลยเวลาดังกล่าวแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเลือก AB – XY
      10.3 ให้เวลา 15 นาทีนับจากเวลากำหนดการแข่งขัน หรือหากเลยเวลากำหนดการแข่งขันแล้ว นับจากเวลาที่เรียกมาจับฉลาก (หากเลยเวลาดังกล่าวให้ปรับเป็นแพ้ โดยผู้ชี้ขาด)


      10.4 ประเภททีมแข่งขันระบบ OLYMPIC SYSTEM


จะมีนักกีฬาลงแข่งขัน 3 คน โดยมีลำดับดังนี้
           คู่ที่ 1   ประเภท   ทีม              ทีม
            1        เดี่ยว        A                X
            2        เดี่ยว        B                Y   (พัก 5 นาที เลือกคนเล่นคู่)   


            3          คู่            C + A หรือ B           


                       Z + X หรือ Y              (พัก 5 นาที) 
            4         เดี่ยว        A หรือ B(ที่ยังไม่ได้เล่นคู่)    Z
            5        เดี่ยว        C        X หรือ Y (ที่ยังไม่ได้เล่นคู่)
11. กรรมการผู้ชี้ขาด (ร้อยโทธีรวิช ขุมบางลี่)


กรรมการผู้ชี้ขาดสงวนสิทธิ์ในผลการตัดสินและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด.


 

นามปากกาผู้เขียน... :ลูกแม่โดม37
Last Answer :5/9/2555 14:39:23

5.สถานที่จัดการแข่งขัน   
       จัดการแข่งขัน ณ โรงยิมเนเซียม 6  ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


   6.กำหนดการแข่งขัน
           วันเสาร์ที่  6  ตุลาคม พ.ศ. 2555       


-ประเภททีมทั่วไป จำกัดมือ, ประเภททีมเยาวชนชาย–หญิง


  อายุไม่เกิน 18 ปี(รอบแรก)
-ประเภทบุคคลเยาวชนชาย-หญิงอายุไม่เกิน 15 ปี


  (รอบแรก - รอบสาม


วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2555   


-ประเภททีมทั่วไป จำกัดมือ (รอบสอง - ชิงชนะเลิศ)


                -ประเภททีมเยาวชนชาย – หญิงอายุไม่เกิน 18 ปี


               (รอบสอง - ชิงชนะเลิศ)


-ประเภทบุคคลเยาวชนชาย-หญิงอายุไม่เกิน 15 ปี


 (รอบสี่-ชิงชนะเลิศ)
-ประเภทบุคคลเยาวชนชาย - หญิงอายุไม่เกิน 12 ปี (รอบแรก-ชิงชนะเลิศ)   


ทั้งนี้ เริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

นามปากกาผู้เขียน... :ลูกแม่โดม37
Last Answer :5/9/2555 14:36:37

4.รางวัลการแข่งขัน


-ทีมที่ชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประกาศนียบัตรและอุปกรณ์เทเบิลเทนนิส


 


 


-ทีมรองชนะเลิศและตำแหน่งที่ 3 ได้รับเหรียญรางวัล ประกาศนียบัตรและอุปกรณ์เทเบิลเทนนิส


-บุคคลชนะเลิศ ได้รับเหรียญรางวัล ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์


 ประกาศนียบัตรและอุปกรณ์เทเบิลเทนนิส


-บุคคลรองชนะเลิศและที่ 3 ได้รับเหรียญรางวัล ประกาศนียบัตรและ


อุปกรณ์เทเบิลเทนนิส


     ทั้งนี้ นักกีฬาที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และตำแหน่งที่ 3 สามารถมีสิทธิ์สมัครสอบโครงการผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


     4.1 ประเภททีมทั่วไป จำกัดมือ


 ชนะเลิศ ถ้วยรางวัล, เหรียญรางวัล,ประกาศนียบัตรและอุปกร์เทเบิลเทนนิสมูลค่า 10,000  บาท


 รองชนะเลิศ  เหรียญรางวัล, ประกาศนียบัตรและอุปกรณ์เทเบิลเทนนิส


มูลค่า  5,000 บาท


 ตำแหน่งที่ 3  เหรียญรางวัล, ประกาศนียบัตรและอุปกรณ์เทเบิลเทนนิส


มูลค่า  2,500 บาท x 2 รวม 5,000 บาท
      4.2 ประเภททีมเยาวชนชายอายุไม่เกิน 18 ปี
ชนะเลิศ ถ้วยรางวัล,เหรียญรางวัล,ประกาศนียบัตรและอุปกรณ์เทเบิลเทนนิสมูลค่า  8,000 บาท


รองชนะเลิศ เหรียญรางวัล, ประกาศนียบัตรและอุปกรณ์เทเบิลเทนนิส


มูลค่า  4,000 บาท


ตำแหน่งที่ 3   เหรียญรางวัล, ประกาศนียบัตรและอุปกรณ์เทเบิลเทนนิส


มูลค่า  2,000 บาท x 2 รวม 4,000 บาท