Ping Pong Board
บอร์ด: คนไทยเก่งปิงปอง
บอร์ด: การแข่งขันทั่วไทย
บอร์ด: พูดคุยทั่วไป-สินค้ามือ 2
บอร์ด: สินค้ามือสอง On FB
บอร์ด: แปลงสินทรัพย์เป็นทุน
บอร์ด: ขายสินค้าใหม่ มือ 1
บอร์ด: รีวิวอุปกรณ์
บอร์ด : รีวิวอุปกรณ์ On FB
บอร์ด: เทคนิคการเล่นปิงปอง
บอร์ด: การเมืองเรื่องปิงปอง
บอร์ด: บริจาคอุปกรณ์เหลือใช้
บอร์ด: ปรึกษาอาการบาดเจ็บ
บอร์ด: ปิงปองทุกจังหวัด
บอร์ด: ชมรมคนเล่นยางเม็ด
บอร์ด: จับแบบไม้จีน ไม้ญี่ปุ่น
บอร์ด: สนทนาภาษาปิงปอง
บอร์ด: นัดกันไปเรียน ไปเล่น
บอร์ด: Chat Online
บอร์ด: เล่นเกมส์ปิงปอง
บอร์ด: เกมส์ออนไลน์
สำหรับสมาชิก
นามปากกา
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใช้งาน
กระทู้โดนใจชาวปิงปอง
สถานที่รับสอนปิงปอง
บอร์ดสำหรับประชาสัมพันธ์การแข่งขันปิงปองทั่วประเทศไทย
ตั้งกระทู้-เฉพาะกีฬาปิงปอง
ระเบียบการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ปตท เฉลิมฉลอง 78 ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2555 ณ.ยิม 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
(Reader : 3446)
<p><span style="font-size: medium;"><strong>ชุมนุมเทเบิลเทนนิสมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</strong><strong><br /></strong><strong>ระเบียบการแข่งขัน</strong><strong><br /></strong><strong>เทเบิลเทนนิส</strong><strong> </strong><strong>ปตท</strong><strong> เฉลิมฉลอง </strong><strong>78 </strong><strong>ปี </strong><strong></strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><strong>แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</strong><strong></strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><strong>ระหว่างวันที่ </strong><strong>6 - 7 </strong><strong>ตุลาคม </strong><strong>2555</strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><strong>1.กติกาการแข่งขัน<br /></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย</span><br /><span style="font-size: medium;"><strong>2.ประเภทการแข่งขัน<br /></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.1 ประเภททีมทั่วไป จำกัดมือ</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.2 ประเภททีมเยาวชนชายอายุไม่เกิน 18 ปี</span><br /><span style="font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.3 ประเภททีมเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 18 ปี</span><br /><span style="font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.4 ประเภทบุคคลเยาวชนชายอายุไม่เกิน 15 ปี</span><br /><span style="font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.5 ประเภทบุคคลเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.6 ประเภทบุคคลเยาวชนชายอายุไม่เกิน 12 ปี</span><br /><span style="font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.7 ประเภทบุคคลเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 12 ปี</span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><strong>3.คุณสมบัติของทีมและบุคคลที่เข้าร่วมแข่งขัน<br /></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.1 ไม่จำกัดสัญชาติของนักกีฬา</span><br /><span style="font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;3.2 ใน 1 ทีมนักกีฬาไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 4 คน</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">ทั้งนี้ ประเภททีมทั่วไป จำกัดมือ ห้ามนักกีฬาชายที่มี Rank 1-20 และนักกีฬาหญิงที่มี Rank 1-10 เข้าร่วมแข่งขัน ส่วนประเภททีมเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปีอนุญาตให้นักกีฬาเยาวชน Rank 1-8 ลงทำการแข่งขันได้ทีมละ 1 คนเท่านั้น ประเภททีมเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 18 ปีอนุญาตให้นักกีฬาเยาวชน Rank 1-5 ลงทำการแข่งขันได้ทีมละ 1 คนเท่านั้น </span><br /><span style="font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;3.3 ประเภททีมเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี&nbsp; , และประเภท</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">บุคคล อายุไม่เกิน 15 ปี,&nbsp; 12 ปี&nbsp; นักกีฬาต้องเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2537, 2540, 2543&nbsp; ตามลำดับ</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;3.4 นักกีฬาแต่ละคน ลงทำการแข่งขันได้ 2 ประเภทเท่านั้น</span></p>
นามปากกาผู้เขียน... : ลูกแม่โดม37Last Answer : 5/9/2555 14:30:02
<p>รายการนี้ รายการใหญ่</p>
<p>รบกวนช่วยส่งระเบียบการเป็น word มาทางอีเมล์ให้หน่อยครับ &nbsp;pingponginter@hotmail.com</p>
<p>เดี๋ยวจะทำให้เด่นๆ และ เป็นทางการมากกว่านี้ครับ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>จาก พี่ปกรณ์</p>
นามปากกาผู้เขียน... :Webmaster
Last Answer :7/9/2555 10:22:19
<p><span style="font-size: small;"><strong>7.อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp; โต๊ะเทเบิลเทนนิสสีฟ้า, เน็ทเทเบิลเทนนิสสีฟ้า, ลูกเทเบิลเทนนิสสีขาว</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>8.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน</strong></span><br /><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8.1 การรับสมัคร</span><br /><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป</span><br /><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;- ปิดรับสมัครวันอังคารที่ 25 กันยายน&nbsp; 2555</span><br /><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8.2 สถานที่รับสมัคร</span><br /><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. ร้อยโทธีรวิช ขุมบางลี่ โทร.081-833-9165</span></p>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FAX : .02-911-0805</span></p>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;2. นายเปรม ภิญโญไพศาล&nbsp; 089-105-7377</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.3 ค่าสมัครแข่งขัน&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ค่าสมัครแข่งขันชำระในวันสมัครแข่งขัน</span><br /><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -ประเภททีมทั่วไป จำกัดมือ, ประเภททีมเยาวชนชาย &ndash; หญิงอายุ&nbsp;&nbsp; ไม่เกิน 18 ปี&nbsp; ทีมละ&nbsp;500&nbsp;บาท</span><br /><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ประเภทบุคคลเยาวชนชาย &ndash; หญิงอายุไม่เกิน&nbsp; 15 ปี, 12 ปี&nbsp;&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-size: small;">คนละ&nbsp;150&nbsp;บาท</span></p>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8.4 ใบสมัครแข่งขัน</span><br /><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด หรือจัดพิมพ์แยกประเภทให้เรียบร้อยก่อนส่งใบรับสมัครเข้าแข่งขัน</span></p>
<p><span style="font-size: small;">8.5 หลักฐานการสมัคร</span></p>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. บัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง</span></p>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. สำเนาสูติบัตร</span></p>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p>
นามปากกาผู้เขียน... :ลูกแม่โดม37
Last Answer :5/9/2555 14:53:11
<p><span style="font-size: small;"><strong>9.กำหนดวันจับฉลากแบ่งสาย</strong></span><br /><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;9.1 ตรวจสอบโปรแกรมการแข่งขันได้ วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555</span><br /><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9.2 ภายหลังจับฉลากแล้วไม่สามารถเพิ่มชื่อหรือเปลี่ยนชื่อนักกีฬาได้อีก ในกรณีผู้สมัครถูกตัดสิทธิ์หรือไม่มาทำการแข่งขัน</span></p>
<p><span style="font-size: small;">สงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครให้</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>10. วิธีการจัดการแข่งขัน</strong></span><br /><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10.1 รอบคัดเลือกและรอบแรกแข่งขันแบบสายวนพบกันหมด&nbsp; รอบสองแข่งขันแบบแพ้คัดออกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ</span><br /><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10.2 ก่อนการแข่งขัน 15 นาทีให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนรายงานตัวที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน เพื่อดำเนินการจับฉลาก&nbsp;&nbsp;&nbsp; ส่งรายชื่อนักกีฬา ให้เวลา 5 นาทีนับจากเวลาเรียกจับฉลาก หากเลยเวลาดังกล่าวแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเลือก AB &ndash; XY</span><br /><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10.3 ให้เวลา 15 นาทีนับจากเวลากำหนดการแข่งขัน หรือหากเลยเวลากำหนดการแข่งขันแล้ว นับจากเวลาที่เรียกมาจับฉลาก (หากเลยเวลาดังกล่าวให้ปรับเป็นแพ้ โดยผู้ชี้ขาด)</span></p>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10.4 ประเภททีมแข่งขันระบบ OLYMPIC SYSTEM</span></p>
<p><span style="font-size: small;">จะมีนักกีฬาลงแข่งขัน 3 คน โดยมีลำดับดังนี้</span><br /><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คู่ที่ 1&nbsp;&nbsp; ประเภท&nbsp;&nbsp; ทีม&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; ทีม</span><br /><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; เดี่ยว&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; A&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; X</span><br /><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;2&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; เดี่ยว&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; B&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Y&nbsp;&nbsp; (พัก 5 นาที เลือกคนเล่นคู่) &nbsp;&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;คู่&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C + A หรือ B&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Z + X หรือ Y&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(พัก 5 นาที)&nbsp; </span><br /><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;เดี่ยว&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; A หรือ B(ที่ยังไม่ได้เล่นคู่)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Z</span><br /><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; เดี่ยว&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; C&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; X หรือ Y (ที่ยังไม่ได้เล่นคู่)</span><br /><span style="font-size: small;"><strong>11. กรรมการผู้ชี้ขาด (ร้อยโทธีรวิช ขุมบางลี่)</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">กรรมการผู้ชี้ขาดสงวนสิทธิ์ในผลการตัดสินและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
นามปากกาผู้เขียน... :ลูกแม่โดม37
Last Answer :5/9/2555 14:39:23
<p><span style="font-size: small;"><strong>5.สถานที่จัดการแข่งขัน</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><br /><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; จัดการแข่งขัน ณ โรงยิมเนเซียม 6 &nbsp;ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;&nbsp; 6.กำหนดการแข่งขัน</strong></span><br /><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; วันเสาร์ที่&nbsp; 6&nbsp; ตุลาคม พ.ศ. 2555&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">-ประเภททีมทั่วไป จำกัดมือ, ประเภททีมเยาวชนชาย&ndash;หญิง</span></p>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp; อายุไม่เกิน 18 ปี(รอบแรก)</span><br /><span style="font-size: small;">-ประเภทบุคคลเยาวชนชาย-หญิงอายุไม่เกิน 15 ปี</span></p>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp; (รอบแรก - รอบสาม</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>วันอาทิตย์ที่ </strong><strong>7 ตุลาคม 2555&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">-ประเภททีมทั่วไป จำกัดมือ (รอบสอง - </span>ชิงชนะเลิศ)</p>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -ประเภททีมเยาวชนชาย &ndash; หญิงอายุไม่เกิน 18 ปี</span></p>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (รอบสอง - ชิงชนะเลิศ)</span></p>
<p><span style="font-size: small;">-ประเภทบุคคลเยาวชนชาย-หญิงอายุไม่เกิน 15 ปี</span></p>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp;(รอบสี่-ชิงชนะเลิศ)</span><br /><span style="font-size: small;">-ประเภทบุคคลเยาวชนชาย - หญิงอายุไม่เกิน 12 ปี (รอบแรก-ชิงชนะเลิศ)&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-size: small;">ทั้งนี้ เริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป</span><br /><br /></p>
นามปากกาผู้เขียน... :ลูกแม่โดม37
Last Answer :5/9/2555 14:36:37
<p><span style="font-size: small;"><strong>4.รางวัลการแข่งขัน</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><em>-ทีมที่ชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประกาศนียบัตรและอุปกรณ์เทเบิลเทนนิส </em><strong></strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><em>&nbsp;</em></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><em>&nbsp;</em></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><em>-ทีมรองชนะเลิศและตำแหน่งที่ </em><em>3 ได้รับเหรียญรางวัล ประกาศนียบัตรและอุปกรณ์เทเบิลเทนนิส </em><strong></strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><em>-บุคคลชนะเลิศ ได้รับเหรียญรางวัล ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์</em><em></em></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><em>&nbsp;ประกาศนียบัตรและอุปกรณ์เทเบิลเทนนิส </em><em></em></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><em>-บุคคลรองชนะเลิศและที่ </em><em>3 ได้รับเหรียญรางวัล ประกาศนียบัตรและ</em></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><em>อุปกรณ์เทเบิลเทนนิส</em><strong></strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><em>ทั้งนี้ นักกีฬาที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และตำแหน่งที่ </em></strong><strong><em>3 สามารถมีสิทธิ์สมัครสอบโครงการผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</em></strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.1 ประเภททีมทั่วไป จำกัดมือ</span></p>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp;ชนะเลิศ ถ้วยรางวัล, เหรียญรางวัล,ประกาศนียบัตรและอุปกร์เทเบิลเทนนิสมูลค่า 10,000 &nbsp;บาท</span></p>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp;รองชนะเลิศ&nbsp;&nbsp;เหรียญรางวัล, ประกาศนียบัตรและอุปกรณ์เทเบิลเทนนิส</span></p>
<p><span style="font-size: small;">มูลค่า&nbsp; 5,000 บาท</span></p>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp;ตำแหน่งที่ 3&nbsp;&nbsp;เหรียญรางวัล, ประกาศนียบัตรและอุปกรณ์เทเบิลเทนนิส</span></p>
<p><span style="font-size: small;">มูลค่า&nbsp; 2,500 บาท x 2 รวม 5,000 บาท</span><br /><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.2 ประเภททีมเยาวชนชายอายุไม่เกิน 18 ปี</span><br /><span style="font-size: small;">ชนะเลิศ&nbsp;ถ้วยรางวัล,เหรียญรางวัล,ประกาศนียบัตรและอุปกรณ์เทเบิลเทนนิสมูลค่า&nbsp; 8,000 บาท</span></p>
<p><span style="font-size: small;">รองชนะเลิศ&nbsp;เหรียญรางวัล, ประกาศนียบัตรและอุปกรณ์เทเบิลเทนนิส</span></p>
<p><span style="font-size: small;">มูลค่า&nbsp; 4,000 บาท</span></p>
<p><span style="font-size: small;">ตำแหน่งที่ 3&nbsp;&nbsp; เหรียญรางวัล, ประกาศนียบัตรและอุปกรณ์เทเบิลเทนนิส</span></p>
<p><span style="font-size: small;">มูลค่า&nbsp; 2,000 บาท x 2 รวม 4,000 บาท</span></p>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;4.3 ประเภททีมเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 18 ปี</span></p>
<p><span style="font-size: small;">ชนะเลิศ&nbsp;ถ้วยรางวัล,เหรียญรางวัล,ประกาศนียบัตรและอุปกรณ์เทเบิลเทนนิสมูลค่า&nbsp; 8,000 บาท</span></p>
<p><span style="font-size: small;">รองชนะเลิศ&nbsp;เหรียญรางวัล,ประกาศนียบัตรและอุปกรณ์เทเบิลเทนนิส</span></p>
<p><span style="font-size: small;">มูลค่า&nbsp; 4,000 บาท</span></p>
<p><span style="font-size: small;">ตำแหน่งที่ 3&nbsp;เหรียญรางวัล,ประกาศนียบัตรและอุปกรณ์เทเบิลเทนนิส</span></p>
<p><span style="font-size: small;">มูลค่า&nbsp; 2,000 บาท x 2 &nbsp;</span><br /><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.4 ประเภทบุคคลเยาวชนชายอายุไม่เกิน &nbsp;15&nbsp; ปี</span></p>
<p><span style="font-size: small;">ชนะเลิศ&nbsp;ถ้วยรางวัล,เหรียญรางวัล,ประกาศนียบัตรและอุปกรณ์เทเบิลเทนนิสมูลค่า&nbsp; 3,000 บาท</span></p>
<p><span style="font-size: small;">รองชนะเลิศ&nbsp;เหรียญรางวัล,ประกาศนียบัตรและอุปกรณ์เทเบิลเทนนิส</span></p>
<p><span style="font-size: small;">มูลค่า 1,500 บาท</span></p>
<p><span style="font-size: small;">ตำแหน่งที่ 3&nbsp;เหรียญรางวัล, ประกาศนียบัตรและอุปกรณ์เทเบิลเทนนิส</span></p>
<p><span style="font-size: small;">มูลค่า&nbsp; 800 บาท x 2</span></p>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.5 ประเภทบุคคลเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 15&nbsp; ปี</span></p>
<p><span style="font-size: small;">ชนะเลิศ&nbsp;ถ้วยรางวัล,เหรียญรางวัล,ประกาศนียบัตรและอุปกรณ์เทเบิลเทนนิสมูลค่า 3,000 บาท</span></p>
<p><span style="font-size: small;">รองชนะเลิศ&nbsp; เหรียญรางวัล,ประกาศนียบัตรและอุปกรณ์เทเบิลเทนนิส</span></p>
<p><span style="font-size: small;">มูลค่า 1,500 บาท</span></p>
<p><span style="font-size: small;">ตำแหน่งที่ 3&nbsp;เหรียญรางวัล,ประกาศนียบัตรและอุปกรณ์เทเบิลเทนนิส</span></p>
<p><span style="font-size: small;">มูลค่า&nbsp; 800 &nbsp;บาท x 2</span></p>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.6 ประเภทบุคคลเยาวชนชายอายุไม่เกิน 12 ปี</span></p>
<p><span style="font-size: small;">ชนะเลิศ&nbsp;ถ้วยรางวัล,เหรียญรางวัล,ประกาศนียบัตรและอุปกรณ์เทเบิลเทนนิส</span></p>
<p><span style="font-size: small;">มูลค่า&nbsp; 2,000 บาท</span></p>
<p><span style="font-size: small;">รองชนะเลิศ&nbsp;เหรียญรางวัล,ประกาศนียบัตรและอุปกรณ์เทเบิลเทนนิส</span></p>
<p><span style="font-size: small;">มูลค่า 1,000 บาท</span></p>
<p><span style="font-size: small;">ตำแหน่งที่ 3&nbsp;เหรียญรางวัล, ประกาศนียบัตรและอุปกรณ์เทเบิลเทนนิส</span></p>
<p><span style="font-size: small;">มูลค่า&nbsp; 500 บาท x 2</span></p>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.7 ประเภทบุคคลเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 12 ปี</span></p>
<p><span style="font-size: small;">ชนะเลิศ&nbsp;ถ้วยรางวัล,เหรียญรางวัล,ประกาศนียบัตรและอุปกรณ์เทเบิลเทนนิส</span></p>
<p><span style="font-size: small;">มูลค่า 2,000 บาท</span></p>
<p><span style="font-size: small;">รองชนะเลิศ&nbsp;&nbsp;เหรียญรางวัล, ประกาศนียบัตรและอุปกรณ์เทเบิลเทนนิส</span></p>
<p><span style="font-size: small;">มูลค่า&nbsp; 1,000 บาท</span></p>
<p><span style="font-size: small;">ตำแหน่งที่ 3&nbsp;เหรียญรางวัล, ประกาศนียบัตรและอุปกรณ์เทเบิลเทนนิส</span></p>
<p><span style="font-size: small;">มูลค่า&nbsp; 500 บาท<em> x 2 </em></span></p>
นามปากกาผู้เขียน... :ลูกแม่โดม37
Last Answer :5/9/2555 14:31:44

 

Log in before, please.

 

VIP SPONSOR

 

ห้ามอย่านำสินค้าหนีภาษี - สินค้าหิ้วเข้ามาเอง - สินค้าปลอม มาจำหน่ายในเวปนี้
 
© 2018 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com