Ping Pong Board
บอร์ด: คนไทยเก่งปิงปอง
บอร์ด: การแข่งขันทั่วไทย
บอร์ด: พูดคุยทั่วไป-สินค้ามือ 2
บอร์ด: สินค้ามือสอง On FB
บอร์ด: แปลงสินทรัพย์เป็นทุน
บอร์ด: ขายสินค้าใหม่ มือ 1
บอร์ด: รีวิวอุปกรณ์
บอร์ด : รีวิวอุปกรณ์ On FB
บอร์ด: เทคนิคการเล่นปิงปอง
บอร์ด: การเมืองเรื่องปิงปอง
บอร์ด: บริจาคอุปกรณ์เหลือใช้
บอร์ด: ปรึกษาอาการบาดเจ็บ
บอร์ด: ปิงปองทุกจังหวัด
บอร์ด: ชมรมคนเล่นยางเม็ด
บอร์ด: จับแบบไม้จีน ไม้ญี่ปุ่น
บอร์ด: สนทนาภาษาปิงปอง
บอร์ด: นัดกันไปเรียน ไปเล่น
บอร์ด: Chat Online
บอร์ด: เล่นเกมส์ปิงปอง
บอร์ด: เกมส์ออนไลน์
สำหรับสมาชิก
นามปากกา
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใช้งาน
กระทู้โดนใจชาวปิงปอง
สถานที่รับสอนปิงปอง
บอร์ดการเมืองเรื่องวงการปิงปอง
ตั้งกระทู้-เฉพาะกีฬาปิงปอง
นี่ไง และแล้วเราปล่อยให้เสียเวลาฟรีๆ ไปอีก 2 ปี
(Reader : 1600)

1. การพัฒนานักกีฬาระดับเยาวชน โดยส่งเสริมให้มีการฝึกซ้อม แข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง 
แนวทาง 
- จัดให้มีการคัดเลือกนักกีฬาที่มีฝีมือดี และประกาศรายชื่อนักกีฬาโครงการของสมาคมฯ มีการจัดทำโครงการ Dream Team เพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ โดยกำหนดส่งแข่งขันในระดับเยาวชน ปีละไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง (เฉลี่ย 2 เดือน/ ครั้ง ) 

2. การจัดตั้งศูนย์ฝึกซ้อมเทเบิลเทนนิส เพื่อเป็นศูนย์กลางการเก็บตัวนักกีฬาทีมชาติ เยาชนทีมชาติ ตลอดจนนักกีฬาโครงการของสมาคม 
แนวทาง 
- ดำเนินการขอใช้ศูนย์ฝึกเพื่อการแข่งขัน การกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้น 2 เพื่อเป็นสถานที่ฝึกซ้อมหลักของสมาคม โดยสามารถตั้งโต๊ะได้ 8 ตัว 
3. จัดการวางระบบการฝึกซ้อมให้เหมาะสมกับประเทศไทย เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาของนักกีฬา 
แนวทาง 
- จัดให้มีสต๊าฟโค๊ชทั้งในส่วนทีมชาติไทย และสต๊าฟโค๊ชจากสโมสร โดยมีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
- กำหนดให้มีการเก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกันตามระยะเวลาที่กำหนด 

4. ปรับปรุงการแข่งขันที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนานักกีฬา ทั้งระบบ เซอร์กิต ระบบดิวิชั่น เพื่อพัฒนาไปสู่กีฬาอาชีพในอนาคต 
แนวทาง จัดการแข่งขันออกเป็น 2 ลักษณะคือสมัครเล่น และอาชีพ ดังนี้ 
แบบสมัครเล่น จัดการแข่งขันแบบการแข่งขันชิงชนะเลิศ เช่น การแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย หรือการแข่งขันระบบเซอร์กิตเก็บคะแนนเป็นต้น 
แบบอาชีพ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นกีฬาอาชีพในอนาคต เช่น การแข่งขันระบบดิวิชั่น ที่มีการแบ่งกลุ่มระดับฝีมือ มีการขึ้นชั้น ตกชั้น ตามระบบอาชีพ เป็นต้น 
- ปรับปรุงระบบวิธีการคิดคะแนนเพื่อจัดอันดับนักกีฬา ( Ranking ) ให้สอดคล้องกับการแข่งขันระบบใหม่ 
- ดำเนินการประสานความร่วมมือกับ กกท. โดยใกล้ชิดเพื่อรักษาสถานภาพของกีฬาอาชีพ และพัฒนาตามรูปแบบที่ กกท. – สมาคม ร่วมกันกำหนด 
- สนับสนุนส่งเสริมให้เอกชนจัดการแข่งขันและให้การรับรองมาตรฐาน ต่าง ๆ ตามที่สมาคมฯ กำหนด เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายการแข่งขันให้มีมากขึ้นในแต่ละระดับ 
- กำหนดกติกาการแข่งขันให้เอื้อต่อการส่งเสริม และพัฒนาทักษะ สอดคล้องกับสถาณการณ์ กีฬาเทเบิลเทนนิสของไทย 

5. ดำเนินการจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติ ( ระดับเอเชีย ,ระดับโลก ) เป็นประจำทุกปี 
แนวทาง วางแผนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในแต่ละระดับ ดังนี้ 
- ระดับโลก การเป็นเจ้าภาพ การแข่งขัน ITTF PRO TOUR หรือ JUNIOR PRO TOUR 
- ระดับเอเชีย การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ตามระบบการแข่งขันที่สหพันธ์ กำหนด หรือ การแข่งขัน ASIA CUP 
- รายการมหกรรมต่าง ๆ ตามนโยบาย ของรัฐบาล 
- ดำเนินการจัดการแข่งขัน ITTF Pro Tour อย่างน้อยปีละ 1 รายการ โดยบางรายการกำหนดให้เป็นการดำเนินการเป็นรายการแข่งขันประจำปีของสมาคมทุกปี เช่น ITTF PRO TOUR หรือ JUNIOR PRO TOUR 

6. จัดหลักสูตรและระบบการพัฒนาผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ให้มีคุณภาพ 
แนวทาง 
1.การพัฒนาผู้ฝึกสอน จัดทำหลักสูตรในแต่ละระดับ ประกอบด้วย 
ระดับชาติ 
ระดับนานาชาติ - Level 1, Level 2 , Level 3 โดยให้มีระบบการเลื่อนชั้นอย่างชัดเจน 
- จัดทำทะเบียนผู้ฝึกสอนเพื่อกำกับควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด และเพื่อเป็นประโยชน์ แก่บุคคลทั่วไปในการจัดหาผู้ฝึกสอน 
- ดำเนินการจัดให้มีการพัฒนาเป็นประจำทุกปี เช่นการอบรม การสัมมนา การส่งผู้ตัดสินไปอบรมต่างประเทศ การคัดเลือกเข้าร่วมอยู่ในสต๊าฟโค๊ชทีมชาติ ฯลฯ 

2.การพัฒนาผู้ตัดสิน 
- จัดทำหลักสูตรการพัฒนาในแต่ละระดับ โดยปรับปรุงระดับของผู้ตัดสินให้สอดคล้องกับกฎกติกาในปัจจุบัน โดยมีระบบการเลื่อนชั้นอย่างชัดเจน 
- จัดทำระบบการปฎิบัติงาน ให้กับผู้ตัดสิน ให้มีโอกาสได้ทำหน้าที่อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
- พัฒนาฝ่ายจัดการแข่งขันให้สมาคมฯ มีมาตรฐานสูงขึ้นในระดับสากล โดยมีการใช้เทคโนโลยี ฯลฯ เข้ามามีส่วนในการดำเนินการ 
- ดำเนินการจัดให้มีการพัฒนาเป็นประจำทุกปี เช่นการอบรม การสัมมนา การส่งไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ ฯลฯ 

7. ดำเนินการเผยแพร่กีฬาเทเบิลเทนนิส โดยมีการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์เป็นรูปแบบ เพื่อสร้างความตื่นตัวในกีฬาเทเบิลเทนนิส 
แนวทาง 
- มีการวางแผนสร้างกระแส สร้างโอกาส สร้างแรงจูงใจ เพื่อขยายฐานของผู้เล่นและผู้ที่สนใจ 
- จัดให้มีการเผยแพร่กีฬาเทเบิลเทนนิส ในช่องทีวีกีฬาเป็นประจำทุกเดือน 
- จัดทำวารสารเทเบิลเทนนิส ทุก ๆ 2 เดือน 
- มีการทำ E – Sport Learning ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ( เวปไซต์ กกท. www.sat.or.th ) 
- ลงบทความเกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิสในหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน เป็นประจำทุกสัปดาห์ 
- การออกไปสาธิตในแหล่งชุมชน โรงเรียนต่าง ๆ 


8. ดำเนินการเพิ่มบุคลากรในการปฎิบัติงานของสมาคมให้มีจำนวนมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวในกีฬาเทเบิลเทนนิส 
แนวทาง 
- จัดเจ้าหน้าที่ประจำสมาคม ฯ เพื่อทำงานแบบเต็มเวลา โดยเฉพาะด้าน ธุรการ ด้านการเงิน ฯลฯ 
- จัดหาเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร มีการตั้งคณะทำงานในเรื่องต่าง ๆเพื่อช่วยเหลือกิจการของสมาคม

นามปากกาผู้เขียน... : โค้ชปิงปองLast Answer : 13/9/2555 16:15:46

กระทู้นี้หยาบคายมาก ไปว่าท่านนายกสมาคมกับอุปนายกสมาคมเสีย ๆ หาย ๆ


 


ผลงานท่านห่วยขนาดนี้ ยังจะไปว่าท่านได้ยังไง ท่านทำในสิ่งที่นายกคนไหนก็ทำไม่ได้ ประเทศนี้ ชายเดี่ยวที่เก่งที่สุด ไม่ยอมเล่นให้ทีมชาติ  หญิงเดี่ยวที่เก่งที่สุด ก็ไม่ยอมเล่นให้ทีมชาติ ฉะนั้น ควรไปตำหนิเด็กพวกนั้น ที่ไม่สำนึกบุญคุณสมาคมฯเอาซะเลย


 


เป็นเวรกรรมของวงการปิงปองไทยจริง ๆ เลยว่ะครับ

นามปากกาผู้เขียน... :ภูธรสเก๊าท์
Last Answer :18/11/2555 1:48:04

แนวทางที่วางไว้ ไม่เห็นทำตามแผนเลย ท่านนายกสมาคมและอุปนายกทั้งหลาย

นามปากกาผู้เขียน... :โค้ชปิงปอง
Last Answer :13/9/2555 16:17:50

 

Log in before, please.

 

VIP SPONSOR

 

ห้ามอย่านำสินค้าหนีภาษี - สินค้าหิ้วเข้ามาเอง - สินค้าปลอม มาจำหน่ายในเวปนี้
 
© 2020 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com