Ping Pong Board
บอร์ด: คนไทยเก่งปิงปอง
บอร์ด: การแข่งขันทั่วไทย
บอร์ด: พูดคุยทั่วไป-สินค้ามือ 2
บอร์ด: สินค้ามือสอง On FB
บอร์ด: แปลงสินทรัพย์เป็นทุน
บอร์ด: ขายสินค้าใหม่ มือ 1
บอร์ด: รีวิวอุปกรณ์
บอร์ด : รีวิวอุปกรณ์ On FB
บอร์ด: เทคนิคการเล่นปิงปอง
บอร์ด: การเมืองเรื่องปิงปอง
บอร์ด: บริจาคอุปกรณ์เหลือใช้
บอร์ด: ปรึกษาอาการบาดเจ็บ
บอร์ด: ปิงปองทุกจังหวัด
บอร์ด: ชมรมคนเล่นยางเม็ด
บอร์ด: จับแบบไม้จีน ไม้ญี่ปุ่น
บอร์ด: สนทนาภาษาปิงปอง
บอร์ด: นัดกันไปเรียน ไปเล่น
บอร์ด: Chat Online
บอร์ด: เล่นเกมส์ปิงปอง
บอร์ด: เกมส์ออนไลน์
สำหรับสมาชิก
นามปากกา
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใช้งาน
กระทู้โดนใจชาวปิงปอง
สถานที่รับสอนปิงปอง
02 เพชรบูรณ์
ตั้งกระทู้-เฉพาะกีฬาปิงปอง
สรุปผลการแข่งขัน สพฐ.เกมส์ ระดับภาค นครสวรรค์
(Reader : 1016)
<p><span style="color: #0000ff; font-size: large;"><span style="background-color: #ffff00;"><strong>สรุปผลการแข่งขัน สพฐ.เกมส์ ระดับภาค นครสวรรค์&nbsp;</strong></span><strong></strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff; font-size: large;"><strong>ร.ร.บ้านนาไร่ดียว เป็นตัวแทนรุ่น 12 ปี 5 ประเภท เข้าชิง 3 รุ่น และได้ที่ 3 อีก 1 รุ่น </strong><strong></strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff; font-size: large;"><strong>ทะลุเป้าหมายที่วางไว้ ได้เข้าร่วม ระดับประเทศ ที่นครราชสีมา เดือนมกราคม 3 รุ่น</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff00ff; font-size: large;"><strong>คู่ผสม ชนะ พิษณุโลก &nbsp;</strong><strong>3 : 0 เซท ได้เหรียญทอง</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff00ff; font-size: large;"><strong>หญิงเดี่ยว แพ้ ลำพูน 3 </strong><strong>: 2 เซท ได้เหรียญเงิน</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff00ff; font-size: large;"><strong>หญิงคู่ &nbsp;แพ้ ลำพูน </strong><strong>3 : 0 เซท ได้เหรียญเงิน</strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff; font-size: large;"><strong>ชายเดี่ยว น้องปร๋อ 8 ขวบ ได้ ที่ 3 และชายคู่ ไม่ผ่านเข้ารอบนะครับ</strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff; font-size: large;"><strong>ต้องยอมรับ ประสบการณ์ ยังสู้ลำพูน ที่เล่นมานานกว่าไม่ได้จริงๆครับ</strong></span></p>
นามปากกาผู้เขียน... : nopratLast Answer : 25/12/2555 16:27:24
<p><span style="color: #000000; font-size: small;">
<p><span style="font-size: large;"><strong>สรุปจำนวนเหรียญรางวัลกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี </strong><strong>2555</strong></span></p>
</span></p>
นามปากกาผู้เขียน... :noprat
Last Answer :28/12/2555 22:50:52
<div>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<p><span style="font-size: large;"><strong>สรุปจำนวนเหรียญรางวัลกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.เกมส์ ประจำปี </strong><strong>2555</strong></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><span style="font-size: large;"><strong>รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์</strong><strong>&nbsp; </strong></span></p>
<p><span style="font-size: large; color: #0000ff;"><strong>อันดับที่ 1 เชียงใหม่ ที่ 2 เพชรบูรณ์</strong><strong> และที่ 3 พิษณุโลก</strong></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td><br /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
นามปากกาผู้เขียน... :noprat
Last Answer :28/12/2555 22:43:04
<p><span style="font-size: large; color: #0000ff;">กีฬาเทเบิลเทนนิส</span></p>
<table border="1" cellspacing="3" cellpadding="0" width="594">
<tbody>
<tr>
<td>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">รุ่นอายุ&nbsp; </span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">12&nbsp;&nbsp; ปี </span></strong></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>ผลการแข่งขัน ประเภท ชายเดี่ยว รุ่นอายุ&nbsp; </strong><strong>12 ปี ชาย</strong></p>
<p><strong>ชนะเลิศอันดับที่</strong><strong> 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ด.ช.&nbsp; ชยานันต์ มั่งมี&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; จ. เชียงราย</strong></p>
<p><strong>ชนะเลิศอันดับที่ </strong><strong>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ด.ช.&nbsp; นั้นทสิทธิ์ ปิ่นทอง&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; จ. พิษณุโลก</strong></p>
<p><strong>ชนะเลิศอันดับที่ </strong><strong>3</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; ด.ช .สุธีราณัส&nbsp; สมหลวง&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; จ. ลำพูน</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: #0000ff; font-size: small;"> <strong>ด</strong><strong>.ช.ชัยพิศุทธิ์&nbsp; ด้วงทอง&nbsp;&nbsp; จ.เพชรบูรณ์</strong></span><strong> </strong><strong></strong></p>
<p>&nbsp;<strong>ผลการแข่งขัน ประเภท หญิงเดี่ยว รุ่นอายุ&nbsp; </strong><strong>12 ปี</strong></p>
<p><strong>ชนะเลิศอันดับที่</strong><strong> 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ด.ญ. สิรินภา คำปน&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; จ. ลำพูน</strong></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>ชนะเลิศอันดับที่ </strong><strong>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ด.ญ. เบญญาภา&nbsp; ปัททุม&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; จ. เพชรบูรณ์</strong></span></p>
<p><strong>ชนะเลิศอันดับที่ </strong><strong>3</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ด.ญ.<strong> </strong>อนงศ์นาฎ&nbsp;&nbsp; นวลมณี&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; จ. เชียงใหม่&nbsp;</p>
<p><strong>ผลการแข่งขัน ประเภท หญิงคู่ รุ่นอายุ&nbsp; </strong><strong>12 ปี</strong></p>
<p><strong>ชนะเลิศอันดับที่</strong><strong> 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ด.ญ. สิรินภา คำปน&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ด.ญ. ศรัณยา กาปัญญา&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; จ.ลำพูน&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p>
<p><strong>ชนะเลิศอันดับที่ </strong><strong>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="color: #0000ff; font-size: x-small;">ด.ญ. พิมลวรรณ เปียกสันเทียะ&nbsp; &nbsp; &nbsp; ด.ญ. เบญญาภา ปัททุม&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; จ. เพชรบูรณ์</span></strong></p>
<p><strong>ชนะเลิศอันดับที่ </strong><strong>3</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ด.ญ.ปราณปริยา <strong>&nbsp;&nbsp;</strong>เทพวงศ์&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ด.ญ.<strong> </strong>อนงศ์นาฎ&nbsp;&nbsp; นวลมณี&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; จ. เชียงใหม่&nbsp;</p>
<p><strong>ผลการแข่งขัน ประเภท คู่ผสม รุ่นอายุ&nbsp; </strong><strong>12 ปี</strong></p>
<p><strong>ชนะเลิศอันดับที่</strong><strong> 1</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: #0000ff;">&nbsp; <strong>ด.ญ. พิมลวรรณ เปียกสันเทียะ</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>ด.ช. กฤษดา อายุยืน</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>จ.เพชรบูรณ์</strong></span></p>
<p><strong>ชนะเลิศอันดับที่ </strong><strong>2</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ด.ญ. สุรางค์&nbsp; อ่อนจ้อย&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ด.ช.ภาณุ วิดียุทธ์&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; จ.พิษณุโลก</p>
<p><strong>ชนะเลิศอันดับที่ </strong><strong>3</strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ด.ช. สุธีราณัส&nbsp; สมหลวง&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; ด.ญ.สิรินภา&nbsp; คำปน&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; จ.ลำพูน</p>
<p><strong>ผลการแข่งขัน ประเภท ชายคู่ รุ่นอายุ&nbsp; </strong><strong>12 ปี ชาย</strong></p>
<p><strong>ชนะเลิศอันดับที่</strong><strong> 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ด.ช. ณรงค์รัฐ&nbsp; พงค์จักรเพชร&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ด.ช. กวิศวร์ สันทราย&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; จ. เชียงใหม่&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p>
<p><strong>ชนะเลิศอันดับที่ </strong><strong>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ด.ช.จักพรรณ อินต๊ะอินทร์&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;ด.ช. นัชพล พิมแก่น&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;จ. นครสวรรค์</strong></p>
<p><strong>ชนะเลิศอันดับที่ </strong><strong>3</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ด.ช. กิตติภัฎ&nbsp; ปัดมะโน&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;ด.ช. นพรุจ&nbsp; ปันอิ่ม&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; จ.ลำพูน</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ด.ช. เจนณรงค์&nbsp;&nbsp;&nbsp; แสงศรีจันทร์&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ด.ช. ธราดล&nbsp;&nbsp; โชคครัว&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; จ. เชียงราย&nbsp;</p>
นามปากกาผู้เขียน... :noprat
Last Answer :28/12/2555 19:11:32
<div>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="500">
<tbody>
<tr>
<td>
<p><strong>จังหวัดเพชรบูรณ์</strong></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="500">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">
<p><span style="font-size: large; color: #0000ff;"><strong>เหรียญทอง</strong></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="88">
<p><strong>ลำดับที่</strong></p>
</td>
<td width="406">
<p><strong>รายการ</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>1</p>
</td>
<td>
<p>วิ่งข้ามรั้ว ๑๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุ ๑๘ ปี</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>2</p>
</td>
<td>
<p>กระโดดสูง หญิง รุ่นอายุ ๑๘ ปี</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>3</p>
</td>
<td>
<p>ทุ่มน้ำหนัก หญิง รุ่นอายุ ๑๘ ปี</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>4</p>
</td>
<td>
<p>เซปักตะกร้อ ชาย รุ่นอายุ ๑๘ ปี</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>5</p>
</td>
<td>
<p>ตะกร้อลอดห่วง ชาย รุ่นอายุ ๑๕ ปี</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>6</p>
</td>
<td>
<p>ตะกร้อลอดห่วง หญิง รุ่นอายุ ๑๕ ปี</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>7</p>
</td>
<td>
<p>ว่ายน้ำ กบ ๕๐ เมตร ชาย รุ่น ๑๘ ปี</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>8</p>
</td>
<td>
<p>ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร หญิง รุ่น ๑๘ ปี</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>9</p>
</td>
<td>
<p>ว่ายน้ำ ผีเสื้อ ๕๐ เมตร หญิง รุ่น ๑๘ ปี</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>10</p>
</td>
<td>
<p>เทเบิลเทนนิส คู่ผสม รุ่น ๑๒ ปี</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>11</p>
</td>
<td>
<p>วอลเลย์บอลชายหาด ชาย รุ่นอายุ ๑๒ ปี</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>12</p>
</td>
<td>
<p>วอลเลย์บอลชายหาด ชาย รุ่นอายุ ๑๔ ปี</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>13</p>
</td>
<td>
<p>วอลเลย์บอลชายหาด ชาย รุ่นอายุ ๑๘ ปี</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>14</p>
</td>
<td>
<p>วอลเลย์บอลชายหาด หญิง รุ่นอายุ ๑๒ ปี</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>15</p>
</td>
<td>
<p>ฟุตซอล(นักเรียนพิเศษ-สติปัญญา)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>16</p>
</td>
<td>
<p>ฟุตซอล(นักเรียนพิเศษ-การได้ยิน)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>17</p>
</td>
<td>
<p>วอลเลย์บอลในร่ม หญิง รุ่นอายุ ๑๖ ปี</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="500">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">
<p><span style="font-size: large; color: #0000ff;"><strong>เหรียญเงิน</strong></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="88">
<p><strong>ลำดับที่</strong></p>
</td>
<td width="406">
<p><strong>รายการ</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>1</p>
</td>
<td>
<p>วิ่ง ๘๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุ ๑๕ ปี</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>2</p>
</td>
<td>
<p>วิ่ง ๔๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุ ๑๘ ปี</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>3</p>
</td>
<td>
<p>กระโดดไกล หญิง รุ่นอายุ ๑๘ ปี</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>4</p>
</td>
<td>
<p>ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร ชาย รุ่น ๑๘ ปี</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>5</p>
</td>
<td>
<p>ว่ายน้ำ กบ ๕๐ เมตร ชาย รุ่น ๑๘ ปี</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>6</p>
</td>
<td>
<p>ว่ายน้ำ กบ ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่น ๑๘ ปี</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>7</p>
</td>
<td>
<p>ว่ายน้ำ กบ ๒๐๐ เมตร ชาย รุ่น ๑๘ ปี</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>8</p>
</td>
<td>
<p>ว่ายน้ำ กรรเชียง ๕๐ เมตร หญิง รุ่น ๑๘ ปี</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>9</p>
</td>
<td>
<p>ว่ายน้ำ ผีเสื้อ ๕๐ เมตร หญิง รุ่น ๑๘ ปี</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>10</p>
</td>
<td>
<p>เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว รุ่น ๑๒ ปี</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>11</p>
</td>
<td>
<p>เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ รุ่น ๑๒ ปี</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>12</p>
</td>
<td>
<p>เทเบิลเทนนิส ชายคู่ รุ่น ๑๕ ปี</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>13</p>
</td>
<td>
<p>แบตมินตัน คู่ผสม รุ่นอายุ ๑๕ ปี</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="500">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">
<p><span style="color: #0000ff; font-size: large;"><strong>เหรียญทองแดง</strong></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="89">
<p><strong>ลำดับที่</strong></p>
</td>
<td width="411">
<p><strong>รายการ</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>1</p>
</td>
<td>
<p>วิ่ง ๔๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุ ๑๕ ปี</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>2</p>
</td>
<td>
<p>กระโดดสูง หญิง รุ่นอายุ ๑๕ ปี</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>3</p>
</td>
<td>
<p>เซปักตะกร้อ ชาย รุ่นอายุ ๑๕ ปี</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>4</p>
</td>
<td>
<p>ตะกร้อลอดห่วง ชาย รุ่นอายุ ๑๘ ปี</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>5</p>
</td>
<td>
<p>เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว รุ่น ๑๒ ปี</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>6</p>
</td>
<td>
<p>เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ รุ่น ๑๘ ปี</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>7</p>
</td>
<td>
<p>แบตมินตัน หญิงคู่ รุ่นอายุ ๑๘ ปี</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>8</p>
</td>
<td>
<p>ฟุตซอล รุ่นอายุ ๑๕ ปี</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
นามปากกาผู้เขียน... :noprat
Last Answer :28/12/2555 19:00:48
<p><span style="font-size: x-large; color: #0000ff;">เกมส์ตัดเชือก ที่สุดมัน ของประเภทคู่ผสม อายุ 12 ปี</span></p>
<p><span style="font-size: x-large; color: #0000ff;">เพชรบูรณ์ พบ ลำพูน ทีมที่มาแรงที่สุด ในทัวร์นาเมนส์นี้</span></p>
<p><span style="font-size: x-large; color: #0000ff;">เพชรบูรณ์ ต้านความเร็ว และประสบการณ์ พี่ๆไม่ไหว พ่ายไปแบบมันหยด</span></p>
<p><span style="font-size: x-large; color: #0000ff;">แต่ยอดโค้ช ลำพูน คุณพี่อำนาจ ได้สละให้เพชรบูรณ์ ได้เข้ารอบแทน </span></p>
<p><span style="font-size: x-large; color: #0000ff;">เพราะส่งนักกีฬาคนเดียว ลงแข่งขันเกิน 2 รุ่น ทำให้เพชรบูรณ์ ก้าวสู่แชมป์ในที่สุด</span></p>
นามปากกาผู้เขียน... :noprat
Last Answer :25/12/2555 18:38:10
<p><span style="font-size: x-large; color: #0000ff;">คู่นี้ ถือเป็นคู่รุ่นจิ๋ว ที่สุด HOT ฮือฮา ที่สุดในรายการ</span></p>
<p><span style="font-size: x-large; color: #0000ff;">ทั้งผู้ชม และคณะกรรมการ จ้องกันตาแทบไม่กระพริบ</span></p>
<p><span style="font-size: x-large;"><span style="color: #0000ff;">ทั้งกริยามารยาท การเล่นที่สนุกสนาน เพชรบูรณ์ ได้คะแนนและแรงใจทั้งสนามครับ</span><br /></span></p>
นามปากกาผู้เขียน... :noprat
Last Answer :25/12/2555 17:54:33
<p><strong><span style="color: #0000ff; font-size: large;">ชายเดี่ยว น้องปร๋อ 8 ขวบ ได้ ที่ 3 (เจ้าบี รับแทนน้อง)</span><br /></strong></p>
นามปากกาผู้เขียน... :noprat
Last Answer :25/12/2555 17:40:28
<p><span style="font-size: x-large; color: #0000ff;"><strong>คู่ผสม </strong><strong>ได้เหรียญทอง</strong></span></p>
นามปากกาผู้เขียน... :noprat
Last Answer :25/12/2555 17:38:41
<p><strong>หญิงคู่ </strong><strong>ได้เหรียญเงิน</strong></p>
นามปากกาผู้เขียน... :noprat
Last Answer :25/12/2555 17:37:47
<p><strong>หญิงเดี่ยว </strong><strong>ได้เหรียญเงิน</strong></p>
นามปากกาผู้เขียน... :noprat
Last Answer :25/12/2555 17:36:46

 

Log in before, please.

 

VIP SPONSOR

 

เวปไซด์แห่งนี้เป็นของ ร้านปิงปองอินเตอร์ - Vanshop - Specs - Istzy - Mr.Tony
กรุณารักษามารยาท อย่านำสินค้าหนีภาษี - สินค้าหิ้วเข้ามาเอง - สินค้าปลอม มาจำหน่ายในเวปนี้
 
© 2018 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com