Ping Pong Board
บอร์ด: คนไทยเก่งปิงปอง
บอร์ด: การแข่งขันทั่วไทย
บอร์ด: พูดคุยทั่วไป-สินค้ามือ 2
บอร์ด: สินค้ามือสอง On FB
บอร์ด: แปลงสินทรัพย์เป็นทุน
บอร์ด: ขายสินค้าใหม่ มือ 1
บอร์ด: รีวิวอุปกรณ์
บอร์ด : รีวิวอุปกรณ์ On FB
บอร์ด: เทคนิคการเล่นปิงปอง
บอร์ด: การเมืองเรื่องปิงปอง
บอร์ด: บริจาคอุปกรณ์เหลือใช้
บอร์ด: ปรึกษาอาการบาดเจ็บ
บอร์ด: ปิงปองทุกจังหวัด
บอร์ด: ชมรมคนเล่นยางเม็ด
บอร์ด: จับแบบไม้จีน ไม้ญี่ปุ่น
บอร์ด: สนทนาภาษาปิงปอง
บอร์ด: นัดกันไปเรียน ไปเล่น
บอร์ด: Chat Online
บอร์ด: เล่นเกมส์ปิงปอง
บอร์ด: เกมส์ออนไลน์
สำหรับสมาชิก
นามปากกา
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใช้งาน
กระทู้โดนใจชาวปิงปอง
สถานที่รับสอนปิงปอง
บอร์ดสำหรับประชาสัมพันธ์การแข่งขันปิงปองทั่วประเทศไทย
ตั้งกระทู้-เฉพาะกีฬาปิงปอง
ระเบียบการแข่งขันเทเบิลเทนนิส KKU Super League ครั้งที่ 2 รอบฤดูร้อน 20 เม.ย - 19 พ ค 2556
(Reader : 1460)
<p>
<div><span style="font-size: medium;">ระเบียบการแข่งขันเทเบิลเทนนิส</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">KKU Super League ครั้งที่ 2</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">1. กติกาการแข่งขันการแข่งขันเทเบิลเทนนิสKKU Super Leagueครั้งที่ 2ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยฉบับปัจจุบัน</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">2. ประเภทการแข่งขันแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทดังนี้</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">2.1 ประเภททีมเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปีชายและหญิงแข่งขันรวมกัน &nbsp;(ส่งรายชื่อ 2-3 คน)</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">2.2 ประเภททีมทั่วไป ชายและหญิงแข่งขันรวมกัน (ส่งรายชื่อ 4-6 คน)</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">3. สนามแข่งขันชมรมเทเบิลเทนนิส มหาวิทยาลัยขอนแก่น</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">- วันทำการแข่งขัน &nbsp;(เริ่มเวลา 10.00 น.เป็นต้นไป)</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">ครั้งที่ 1. วันที่ 20-21 เมษายน พ.ศ. 2556 **จำนวนทีมที่สมัครเกิน 20 ทีม (รอบคัดเลือก)**</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">ครั้งที่ 2. วันที่ 4-5 พฤษภาคม พ.ศ. 2556</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">ครั้งที่ 3 วันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">4. วิธีสมัคร</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">-เริ่มสมัครตั้งแต่บัดนี้หมดเขตสมัคร 17 เมษายน 2556</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">4.1 อีเมล์ :tabletenniskku@hotmail.com</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">4.2 ติดต่อสอบถาม : อ.สุวิทย์ &nbsp;อุดมพานิชย์ &nbsp; 081-2610325</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">อ.บุษกร &nbsp;อุสส่าห์กิจ &nbsp; &nbsp; 087-2378367</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">นายอรรคเดช &nbsp;มีกล้า &nbsp; &nbsp;085-6091740 &nbsp;(จั้ม)</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; น.ส.วิลาสินี &nbsp;สามาลา &nbsp;088-3064793 &nbsp;(เต้)</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">-ชำระค่าสมัคร &nbsp; 1) ชำระพร้อมวันที่ยื่นใบสมัครที่ทำการแข่งขัน</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">2) ชำระทางธนาคาร เลขที่บัญชี 793-254371-0 ชื่อ น.ส. วิลาสินี &nbsp;สามาลา &nbsp; ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาศูนย์คอมเพล็กซ์ และพร้อมถ่ายเอกสารใบสลิปธนาคารด้วย</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">-จับสลากแบ่งสายและประชุมผู้แทนทีม วันที่ 17 เมษายน 2556 &nbsp;เวลา 18.00 น.</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">-ประกาศผลการแบ่งสาย วันที่ 19 เมษายน 2556</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">-หลักฐานการสมัครจะต้องแนบสำเนาสูติบัตร, บัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านอย่างใดอย่างหนึ่ง</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">5. ค่าสมัคร+ เงินประกันทีม&nbsp;</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">5.1 ประเภททีมเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">- ค่าสมัคร 400 บาท</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">- เงินประกันทีม ทีมละ 1,000 บาท</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">5.2 ประเภททีมทั่วไป</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">- ค่าสมัคร 500 บาท</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">- เงินประกันทีม ทีมละ 1,000 บาท</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">*** หมายเหตุ ถ้าไม่มาทำการแข่งขันตามกำหนดจะไม่คืนเงินประกันให้</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">6. รางวัลการแข่งขันนักกีฬาจะได้รับถ้วยรางวัล,ประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาดังนี้</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">6.1ประเภททีมเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">ชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลและเงินทุนการศึกษา</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">ตำแหน่งที่ 2-5 ได้รับเงินทุนการศึกษา</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">ตำแหน่งที่ 6-8 &nbsp; ได้รับอุปกรณ์การกีฬา</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">6.2 ประเภททีมทั่วไป</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">ชนะเลิศ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ได้รับถ้วยรางวัลและเงินทุนการศึกษา</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">ตำแหน่งที่ 2-5 &nbsp; ได้รับเงินทุนการศึกษา</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">ตำแหน่งที่ 6-8 &nbsp; ได้รับอุปกรณ์การกีฬา</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">*** หมายเหตุ &nbsp;เงินทุนการศึกษาจะขึ้นอยู่กับจำนวนทีมที่สมัคร</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">7. วิธีการแข่งขัน&nbsp;</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">7.1ถ้าจำนวนทีมที่สมัครเกิน 20 ทีม ต้องมีรอบคัดเลือก(ใช้วิธีแบ่งกลุ่ม แข่งขันวนพบกันหมดเอาที่1และที่ 2ของแต่ละสายเข้ารอบต่อไป)</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">7.2วิธีการแข่งขัน</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">(1.) ประเภททีมเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี &nbsp;( ชนะ 2 ใน 3 คู่ )</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">A W</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">B X</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;คู่ C Y คู่ &nbsp;(ใครทำการแข่งขันก็ได้)</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">(2.)ประเภททีมทั่วไป ( ชนะ 3 ใน 5 คู่ )</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">A W</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">B X</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">C Y</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">D Z</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">คู่ คู่ (ใครทำการแข่งขันก็ได้)</span></div>
<br />
<div><span style="font-size: medium;">-การตัดสิน อาจจะมีการใช้ระบบมิตรภาพ FAIR PLAYช่วยกันตัดสิน</span></div>
</p>
นามปากกาผู้เขียน... : gtgtLast Answer : 8/4/2556 18:55:31
<p><span style="font-size: medium;">เเก้ไข &nbsp;ค่าประกันทีม</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">ประเภท<span style="color: #ff0000;">&nbsp;ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี &nbsp; เเก้ไข จาก 1000 เป็น 500 บาทต่อทีม</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;">หมายเหตุ &nbsp;<span style="color: #ff0000;">มาเเข่ง 4 วัน ใน6 วัน &nbsp;จะคืนค่าประกันให้ครับ</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
นามปากกาผู้เขียน... :gtgt
Last Answer :8/4/2556 19:00:56

 

Log in before, please.

 

VIP SPONSOR

 

ห้ามอย่านำสินค้าหนีภาษี - สินค้าหิ้วเข้ามาเอง - สินค้าปลอม มาจำหน่ายในเวปนี้
 
© 2018 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com