Ping Pong Board
บอร์ด: คนไทยเก่งปิงปอง
บอร์ด: การแข่งขันทั่วไทย
บอร์ด: พูดคุยทั่วไป-สินค้ามือ 2
บอร์ด: สินค้ามือสอง On FB
บอร์ด: แปลงสินทรัพย์เป็นทุน
บอร์ด: ขายสินค้าใหม่ มือ 1
บอร์ด: รีวิวอุปกรณ์
บอร์ด : รีวิวอุปกรณ์ On FB
บอร์ด: เทคนิคการเล่นปิงปอง
บอร์ด: การเมืองเรื่องปิงปอง
บอร์ด: บริจาคอุปกรณ์เหลือใช้
บอร์ด: ปรึกษาอาการบาดเจ็บ
บอร์ด: ปิงปองทุกจังหวัด
บอร์ด: ชมรมคนเล่นยางเม็ด
บอร์ด: จับแบบไม้จีน ไม้ญี่ปุ่น
บอร์ด: สนทนาภาษาปิงปอง
บอร์ด: นัดกันไปเรียน ไปเล่น
บอร์ด: Chat Online
บอร์ด: เล่นเกมส์ปิงปอง
บอร์ด: เกมส์ออนไลน์
สำหรับสมาชิก
นามปากกา
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใช้งาน
กระทู้โดนใจชาวปิงปอง
สถานที่รับสอนปิงปอง
บอร์ดสำหรับประชาสัมพันธ์การแข่งขันปิงปองทั่วประเทศไทย
ตั้งกระทู้-เฉพาะกีฬาปิงปอง
มหกรรมกีฬา “IPE ANTI DRUG” ต้านภัยยาเสพติด จัดการแข่งขันโดย สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
(Reader : 1328)

ระเบียบการแข่งขันเทเบิลเทนนิส 


มหกรรมกีฬา “IPE ANTI DRUG”   ต้านภัยยาเสพติด



จัดการแข่งขันโดย สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง


 



 


1. กำหนดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 13 – 14  กรกฎาคม  2556


- สถานที่แข่งขัน ณ  โรงยิมศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาเทเบิลเทนนิส


 


2. กติกาการแข่งขัน


- ใช้กติกาแข่งขันของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ฉบับปัจจุบัน


 


3. ประเภทการแข่งขัน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท จานวน 4 รุ่น ดังนี้


3.1 ประเภทเยาวชน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่น


     3.1.1 เยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี และเยาวชนหญิงอายุ


ไม่เกิน 12 ปี


     3.1.2 เยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี และเยาวชนหญิงอายุ


ไม่เกิน 15 ปี


     3.1.3 เยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี และเยาวชนหญิงอายุ


ไม่เกิน 18 ปี


3.2 ประเภทประชาชน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 1รุ่น


      3.2.1 ชายเดี่ยวทั่วไป และ หญิงเดี่ยวทั่วไป


 


4. วิธีการแข่งขัน


4.1 ประเภทเยาวชน นักกีฬาลงแข่งขันได้ไม่เกินคนละ 2 รุ่น


4.2 แข่งขันระบบ 3/5 เกม


 


5. รางวัลการแข่งขัน


นักกีฬาจะได้รับถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร,เงินรางวัลชนะเลิศ,


รองชนะเลิศ,และอันดับที่3×2


หมายเหตุ ถ้วยรางวัล ได้รับเฉพาะตำแหน่ง ชนะเลิศ


 









































































ประเภท



ชนะเลิศ



รองชนะเลิศ



อันดับที่3×2



รวม



ชายเดี่ยวทั่วไป



1,000



600



400



2,400



หญิงเดี่ยวทั่วไป



800



500



400



2,100



เยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน18ปี



800



400



300



1,800



เยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน18ปี



700



400



300



1,700



เยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน15ปี



600



400



300



1,600



เยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน15ปี



500



400



300



1,500



เยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน12ปี



500



300



200



1,200



เยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน12ปี



500



300



200



1,200



รวมเป็นเงินทั้งสิ้น



13,500



 


 


6. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน


6.1 เปิดรับสมัครเยาวชน และบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดภาค


 


7. การสมัครแข่งขัน


7.1  เปิดรับสมัครแข่งขัน ตั้งแต่บัดนี้ไป ถึงวันที่ 10  กรกฎาคม  2556


7.2  สถานที่รับสมัคร


7.2.1  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง  054-218311 ต่อ 104 หรือ


            นายสุทธิพงษ์   เหรียญทอง  เบอร์โทรศัพท์ 087-1826728


            น.ส.รุ่งนภา เมฆินทะ           เบอร์โทรศัพท์ 083-8639619


 


9. ค่าสมัครแข่งขัน


9.1 ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป,หญิงเดี่ยวทั่วไป,18ปีชาย, 18ปีหญิง


คนละ100 บาท


9.2  15ปีชาย, 15ปีหญิง ,12ปีชาย, 12ปีหญิง คนละ 50 บาท


 


 


10. หลักฐานการสมัครแข่งขัน


นักกีฬาต้องกรอกใบสมัครในแบบฟอร์มที่กำหนดและแนบหลักฐานดังนี้


- ประเภทเยาวชน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ


 


9. การจับสลากแข่งขัน


9.1 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง จะเป็นผู้ดำเนินการจับสลาก


ณ สถาบันการพลศึกษา   วิทยาเขตลำปาง


9.2 วันที่จับสลาก 11มิถุนายน 2556


 


10. อุปกรณ์การแข่งขัน


10.1 โต๊ะเทเบิลเทนนิสที่ได้รับการรับรองจาก สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ยี่ห้อ Donic     สีน้าเงิน


10.2 เน็ทเทเบิลเทนนิสที่ได้รับการรับรองจากสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ยี่ห้อ Donic     สีน้าเงิน


10.3 ลูกเทเบิลเทนนิสที่ได้รับการรับรองจากสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย สีขาว ยี่ห้อ Double Happiness  3 ดาว ขนาด 40 มม.

นามปากกาผู้เขียน... : EakkamanLast Answer : 21/6/2556 10:48:09

ดันให้ครับ

นามปากกาผู้เขียน... :machiney
Last Answer :5/7/2556 21:27:30

 

Log in before, please.

 

VIP SPONSOR

 

ห้ามอย่านำสินค้าหนีภาษี - สินค้าหิ้วเข้ามาเอง - สินค้าปลอม มาจำหน่ายในเวปนี้
 
© 2018 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com