Ping Pong Board
บอร์ด: คนไทยเก่งปิงปอง
บอร์ด: การแข่งขันทั่วไทย
บอร์ด: พูดคุยทั่วไป-สินค้ามือ 2
บอร์ด: สินค้ามือสอง On FB
บอร์ด: แปลงสินทรัพย์เป็นทุน
บอร์ด: ขายสินค้าใหม่ มือ 1
บอร์ด: รีวิวอุปกรณ์
บอร์ด : รีวิวอุปกรณ์ On FB
บอร์ด: เทคนิคการเล่นปิงปอง
บอร์ด: การเมืองเรื่องปิงปอง
บอร์ด: บริจาคอุปกรณ์เหลือใช้
บอร์ด: ปรึกษาอาการบาดเจ็บ
บอร์ด: ปิงปองทุกจังหวัด
บอร์ด: ชมรมคนเล่นยางเม็ด
บอร์ด: จับแบบไม้จีน ไม้ญี่ปุ่น
บอร์ด: สนทนาภาษาปิงปอง
บอร์ด: นัดกันไปเรียน ไปเล่น
บอร์ด: Chat Online
บอร์ด: เล่นเกมส์ปิงปอง
บอร์ด: เกมส์ออนไลน์
สำหรับสมาชิก
นามปากกา
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใช้งาน
กระทู้โดนใจชาวปิงปอง
สถานที่รับสอนปิงปอง
บอร์ดสำหรับประชาสัมพันธ์การแข่งขันปิงปองทั่วประเทศไทย
ตั้งกระทู้-เฉพาะกีฬาปิงปอง
ผลการแข่งขัน ธรรมศาสตร์ คัพ ครั้งที่ 2
(Reader : 817)

1.ทีมชาย จำกัดมือ


ชนะเลิศ  วัดไผ่ล้อม A 


ศิริวิทย์ พวงทิพย์, คชรักษ์ สุขประเสริฐ, ชัยเดช ม่วงหวาน


รองชนะเลิศ The Avengers


ภูธร ขันทอง, ธนัส ก่อประเสริฐกุล, Wang Cheu Yuan


อันดับที่ 3 สโมสรกีฬาเซ็นทรัล A


แม็กซ์ พวงศรี, ญาณพงศ์ พนากิจกุล, ธนนันท์ ตัณฑกุล


อันดับที่ 3 สโมสรกีฬาเซ็นทรัล B


ชวลิต จิวานนท์, จิรภาส เจตน์จรุงกิจ


 


2.ทีมผสม จำกัดมือ


ชนะเลิศ  สโมสรกีฬาเซ็นทรัล A


ญาณพงศ์ พนากิจกุล, แม็กซ์ พวงศรี, แคทรียา พวงศรี


รองชนะเลิศ  ปากเกร็ดดำ


ชัยเดช ม่วงหวาน, ธิดาพร วงษ์บุญ, พรกนก ม่วงหวาน


อันดับที่ 3 Yasaka A


ณัฐชภัทร ศิริพัฒนานันทกูล, ธนันต์ ภิภพผล, อารียา แสงเป๋า


อันดับที่ 3 VDO Max A


ทักษิณ ประชุมฉลาด, ธนัชพร หล่อศิริรัตน์


 


3.ทีม 2 คน 90 ปี


ชนะเลิศ  ชมรมอาวุโส 904


ภานุมาศ  เกรียงไกรเพชร, ธัชพล มงคลเกิดกิจ


รองชนะเลิศ ชมรมอาวุโส 903


พูนศักดิ์ แซ่อึ้ง, สิทธินันท์ ตระกูลพุทธรักษา


อันดับที่ 3  ชมรมอาวุโส 906


กิตติชัย ธีระรัชตะอนันต์, สันติสุข บุศบงศ์


อันดับที่ 3 ชมรมอาวุโส 905


สุรพล ฉัตรวิชัย, สมบัติ กลมเกลียว, นพดล ลือบัณฑิตกุล


 


4.ทีม 2 คน ไม่เกิน 30 ปี


ชนะเลิศ  วัดไผ่ล้อม A


กิตติธร วงศ์ทองคำ, วทันย์ วัฒนารักษ์


รองชนะเลิศ  Yasaka A


ณัฐชภัทร ศิริพัฒนานันทกูล, ธาม แสงเลิศศิลปชัย


อันดับที่ 3 สโมสรกีฬาเซ็นทรัล A


ญาณพงศ์ พนากิจกุล, วัรภัทร พุฒิคุณเกษม, เจตธนาธิป จันทร์เพ็ญ


อันดับที่ 3 ปากเกร็ดดำ


ชัยเดช ม่วงหวาน, รัชพงศ์ คชเวก


 


5.ทีมหญิง 2 คนไม่เกิน 30 ปี


ชนะเลิศ  วัดไผ่ล้อม A


นาจา เฆมอำพร, อัครพรดวงจันทร์


รองชนะเลิศ  ปากเกร็ดดำ


พรกนก ม่วงหวาน, ญาณิศา ปุนณ์สิทธิ์


อันดับที่ 3  สโมสรกีฬาเซ็นทรัล B


ธิติสุดา เปรมศรี, ธนัชนันท์ ชูสัตยานนท์


อันดับที่ 3  สโมสรกีฬาเซ็นทรัล C


ฉัตรกนก คล้ายสุวรรณ, นวรัตน์ เปรมศรี


 


6.ทีมผสม 2 คนไม่เกิน 30 ปี


ชนะเลิศ  ปากเกร็ดดำ


ชัยเดช ม่วงหวาน, พรกนก ม่วงหวาน, วศิน ญาณยุทธ


รองชนะเลิศ  สโมสรกีฬาเซ็นทรัล A


วีรภัทร พุฒิคุณเกษม, แคทรียา พวงศรี


อันดับที่ 3  วัดไผ่ล้อม C


กิตติธร วงศ์ทองคำ, ชนิตา พานิชเจริญ, ปณิพน คล้ายเอี่ยม


อันดับที่ 3  Yasaka B


ชญานนท์ ลือชาพุฒิพร, ณัฐกลม คำก้อน


 


7.ทีม 12 ปี


ชนะเลิศ  สโมสรกีฬาเซ็ฯทรัล A


ผกาวรรณ การถาง, ณภัทร ธรรมาธิคม


รองชนะเลิศ  ปากเกร็ดขาว


สิทธิศักดิ์ นุชชาติ, ไวทิน สุวรรณดาลัด, กฤศกร อรัญธนวงศ์


อันดับที่ 3  ปิงปองแบริ่ง 30


ภูเบศ อาภาสัตย์, ชลันทร เทียนศรี, สิรภัทร วงศ์ทศรัตน์


อันดับที่ 3  Yasaka


อนุวัฒน์ สังข์ด้วง, พัศพงศ์ สะท้านธรนิล, ชัยพิศุทธิ์ ด้วงทอง


 


8.ทีมหญิง 40 ปี


ชนะเลิศ  ตำรวจ 402


สรินยา แซ่ก๊วย, ลักขณา ฉิมณรงค์


รองชนะเลิศ  ตำรวจ 403


ขวัญตา ตรีวิจิตรศิลป์, ฐปณี ปิ่นทอง


อันดับที่ 3  ตำรวจ 401


สุชาดา เวสต์, ยอดแก้ว กิตติวรารัตน์


อันดับที่ 3  ไทยปิงปอง A


ปริญญา เครือโสม, นิจติยา กฤษแก้ว,รุ่งรวี


 


9.หญิงเดี่ยว 40 ปี


ชนะเลิศ  สุชาดา เวสต์  สโมสรตำรวจ


รองชนะเลิศ  ทัศนีย์ ผลิตนนทเกียรติ  ITC Group


อันดับที่ 3 ปริญญา เครือโสม   ไทยปิงปอง


อันดับที่ 3 ขวัญตา ตรีวิจิตรศิลป์  สโมสรตำรวจ


 


10.ชายเดี่ยว 50 ปี


ชนะเลิศ  ภานุมาศ เกรียงไกรเพชร  ชมรมอาวุโส


รองชนะเลิศ พูนศักดิ์ แซ่อึ้ง  ชมรมอาวุโส


อันดับที่ 3 ประเสริฐ เรืองศรีเจริญรุ่ง  ชมรมอาวุโส


อันดับที่ 3 สุรพล ฉัตรวิชัย  ชมรมอาวุโส


 


11.ชายเดี่ยว 40 ปี


ชนะเลิศ ประธาน เตชะวิเชียร  สโมสรการท่าเรือ


รองชนะเลิศ ธัชพล มงคลเกิดกิจ สโมสรการท่าเรือ


อันดับที่ 3 เจริญรุ่ง เรืองแจ้งแข  พัทยา


อันดับที่ 3 สมบัติ กลมเกลียว  ชมรมอาวุโส


 


นายเปรม ภิญโญไพศาล  รายงาน


 


 

นามปากกาผู้เขียน... : ลูกแม่โดม37Last Answer : 4/6/2558 9:36:53

 

Log in before, please.

 

VIP SPONSOR

 

ห้ามอย่านำสินค้าหนีภาษี - สินค้าหิ้วเข้ามาเอง - สินค้าปลอม มาจำหน่ายในเวปนี้
 
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com