Ping Pong Board
บอร์ด: คนไทยเก่งปิงปอง
บอร์ด: การแข่งขันทั่วไทย
บอร์ด: พูดคุยทั่วไป-สินค้ามือ 2
บอร์ด: สินค้ามือสอง On FB
บอร์ด: แปลงสินทรัพย์เป็นทุน
บอร์ด: ขายสินค้าใหม่ มือ 1
บอร์ด: รีวิวอุปกรณ์
บอร์ด : รีวิวอุปกรณ์ On FB
บอร์ด: เทคนิคการเล่นปิงปอง
บอร์ด: การเมืองเรื่องปิงปอง
บอร์ด: บริจาคอุปกรณ์เหลือใช้
บอร์ด: ปรึกษาอาการบาดเจ็บ
บอร์ด: ปิงปองทุกจังหวัด
บอร์ด: ชมรมคนเล่นยางเม็ด
บอร์ด: จับแบบไม้จีน ไม้ญี่ปุ่น
บอร์ด: สนทนาภาษาปิงปอง
บอร์ด: นัดกันไปเรียน ไปเล่น
บอร์ด: Chat Online
บอร์ด: เล่นเกมส์ปิงปอง
บอร์ด: เกมส์ออนไลน์
สำหรับสมาชิก
นามปากกา
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใช้งาน
กระทู้โดนใจชาวปิงปอง
สถานที่รับสอนปิงปอง
บอร์ดสำหรับประชาสัมพันธ์การแข่งขันปิงปองทั่วประเทศไทย
ตั้งกระทู้-เฉพาะกีฬาปิงปอง
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ฉลองขวัญคัพครั้งที่ 16
(Reader : 1723)
<p><strong>ระเบียบการแข่งขัน</strong><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong>กีฬา เทเบิลเทนนิส </strong><strong>&ldquo;ฉลองขวัญ คัพ&rdquo; ครั้งที่ 16</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1. <span style="text-decoration: underline;">กำหนดการแข่งขัน</span> 26 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา</p>
<p>2. <span style="text-decoration: underline;">กติกาการแข่งขัน</span></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ฉบับปัจจุบัน ลูกแข่งขันใช้พลาสติก</p>
<p>3.<span style="text-decoration: underline;"> ประเภทการแข่งขันและรางวัล </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="199" valign="top">
<p><strong>ประเภทการแข่งขัน</strong><strong>&nbsp;</strong></p>
</td>
<td width="72" valign="top">
<p><strong>ชนะเลิศ</strong></p>
</td>
<td width="97" valign="top">
<p><strong>รองชนะเลิศ</strong><strong>&nbsp;</strong></p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p><strong>ลำดับที่ 3</strong></p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p><strong>หมายเหตุ</strong><strong></strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="199" valign="top">
<p>1. ชาย-หญิง (อายุไม่เกิน15)</p>
</td>
<td width="72" valign="top">
<p>1,500</p>
</td>
<td width="97" valign="top">
<p>1,000</p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p>500</p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="199" valign="top">
<p>2.ชาย-หญิง (อายุไม่เกิน18)</p>
</td>
<td width="72" valign="top">
<p>2,000</p>
</td>
<td width="97" valign="top">
<p>1,200</p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p>500</p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="199" valign="top">
<p>3. หญิงเดี่ยวทั่วไป</p>
</td>
<td width="72" valign="top">
<p>2,000</p>
</td>
<td width="97" valign="top">
<p>1,200</p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p>600</p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="199" valign="top">
<p>4. ชายเดี่ยวทั่วไป</p>
</td>
<td width="72" valign="top">
<p>3,000</p>
</td>
<td width="97" valign="top">
<p>2,000</p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p>1,000</p>
</td>
<td width="123" valign="top">
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">&nbsp;</span></strong></p>
<p>4.<strong> </strong><span style="text-decoration: underline;">คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน</span><strong> </strong></p>
<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>4.1 เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.2 ประเภทเยาวชน ใช้ พ.ศ. 2558 ลบด้วย พ.ศ. เกิด<strong> </strong><strong></strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">วันแข่งขัน</span><strong> </strong>วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 แข่งขันทุกรุ่น ทุกประเภท ถึง ชิงชนะเลิศทุกประเภท<strong></strong></p>
<p>5. <span style="text-decoration: underline;">การสมัครการแข่งขัน</span></p>
<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>5.1 เปิดรับสมัครการแข่งขัน &nbsp;วันที่ 17 สิงหาคม 2558 &ndash; วันที่ 22 กันยายน 2558</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.2 สถานที่รับสมัคร ชมรมปิงปองแปดริ้วฯ สถานที่ตั้ง 72/2 ถ.ประชาสรรค์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา หรือส่งหลักฐานมาที่ E-mail : pp-8@hotmail.co.th</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.3 นาย นวพล กุลศิริรัตน์ &nbsp;(089-747-7171)</p>
<p>&nbsp;&nbsp; นาย ณรงค์เดช ประจันทร์เสน&nbsp; &nbsp;(089 - 752-9141)</p>
<p>&nbsp;&nbsp; นาย ดำรงค์ นพกิจ (080-104-4344)</p>
<p>&nbsp;ค่าสมัครการแข่งขัน เยาวชนประเภทละ 100 บาท ประชาชนประเภทละ 150 บาท</p>
<p>6. <span style="text-decoration: underline;">หลักฐานการสมัครแข่งขัน</span></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; นักกีฬาต้องกรอกใบสมัครในแบบฟอร์มที่กำหนดและแนบหลักฐานดังนี้</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ประเภทเยาวชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - กรณีฝ่ายการจัดการแข่งขันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอายุของนักกีฬา สามรถขอเอกสารตัวจริงเพื่อตรวจสอบได้ และภายหลังจับฉลากแล้ว ไม่สามารถเพิ่มรายชื่อหรือเปลี่ยนตัวนักกีฬาได้</p>
<p>7. <span style="text-decoration: underline;">การจับฉลากการแข่งขัน</span></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.1 ชมรมปิงปองแปดริ้วเพื่อเยาวชน จังหวัดฉะเชิงเทรา</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.2 วันที่จับฉลาก 24 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2&nbsp; เวลา 16.00 น.</p>
<p>8. <span style="text-decoration: underline;">อุปกรณ์แข่งขัน</span></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 8.1 โต๊ะเทเบิลเทนนิสที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ หรือสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย สีฬา</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8.2 ลูกเทเบิลเทนนิสที่ได้รับรองจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ ขนาด 40 มิลลิเมตร สีขาว</p>
<p>9. <span style="text-decoration: underline;">สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่</span>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; นาย นวพล กุลศิริรัตน์ &nbsp;(089-747-7171)</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; นาย ณรงค์เดช ประจันทร์เสน&nbsp; &nbsp;(089 - 752-9141)</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; นาย ดำรงค์ นพกิจ (080-104-4344)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ประกาศไว้ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2558</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong></strong></p>
นามปากกาผู้เขียน... : bank pp-8Last Answer : 17/8/2558 16:20:33

 

Log in before, please.

 

VIP SPONSOR

 

ห้ามอย่านำสินค้าหนีภาษี - สินค้าหิ้วเข้ามาเอง - สินค้าปลอม มาจำหน่ายในเวปนี้
 
© 2018 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com